Αριθ. Πρωτ : 1653                                                                               Αθήνα: 11.10.2016
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                             Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Ενημέρωση μελών προς απάντηση Σωματείου»

    Δεν είχαμε καμιά πρόθεση και ούτε ήμασταν διατεθειμένοι να σπαταλήσουμε χρόνο για εσάς. Όμως για την ενημέρωση μελών σας με αριθμό πρωτοκόλλου 286/07-10-2016 είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τα μέλη μας και τους συναδέλφους για την παραπληροφόρηση που ασκείτε στους συναδέλφους. Εφόσον κινείσθε σε αυτό το πλαίσιο με επικοινωνιακά τρυκ εμπαίζοντας την νοημοσύνη των συναδέλφων, εμείς δεν θα σας το επιτρέψουμε.

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση μελών προς απάντηση Σωματείου.

Αριθ. Πρωτ : 1592                                                                          Αθήνα: 18.08.2016
Αρ. Σελίδων : 2
                                                                                                              Προς :
                                                                                             Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Ενημέρωση μελών για το Συμβούλιο των Προέδρων και το Διοικητικό Συμβούλιο »

     Την 12/08/2016 συνεδρίασε το Συμβούλιο των Προέδρων των Σωματείων μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π., στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής είχαν συμφώνως του καταστατικού μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση μελών για το Συμβούλιο των Προέδρων και το Διοικητικό Συμβούλιο

Συνάδεφλοι,

σας ενημερώνουμε για τις εγκαίρως και νομοτύπως αποσταλείσες προσκλήσεις Σύγκλησης Συμβουλίου των Προέδρων των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου των Προέδρων των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για τις εγκαίρως και νομοτύπως αποσταλείσες προσκλήσεις για Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθ. Πρωτ : 1586                                  Αθήνα:08.08.2016
Αρ. Σελίδων : 2
                                                                   Προς :
                                                    1.Σωματεία Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
                                                    2.Κίμωνα Μουστάκα

Θέμα: « Ενημέρωση μελών προς απάντηση του από 26/07/2016 εξώδικου »

    Συνάδελφοι,
    σας παραθέτουμε τα παρακάτω ως απάντηση στο 26/07/2016 εξώδικο, που απέστειλε στην Ομοσπονδία μας ο <<συνάδελφος >> Μουστάκας, πρώην ταμίας της Ομοσπονδίας, ο οποίος θέλει να γίνει μέλος του Δ.Σ..

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση μελών προς απάντηση του από 26/07/2016 εξωδίκου .

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun