Αριθ. Πρωτ: 911

Αθήνα: 04.06.2015

Προς :
Σωματεία - Μέλη ΠΟΠΥΣΥΠ

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών

Συντονιστικό Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας

Συνάδελφοι,


Την Πέμπτη 04.06.2015 και έπειτα από σχετικό αίτημά μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας μας με το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Στους εκπροσώπους του τμήματος κατατέθηκε υπόμνημα με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας και εν συνεχεία έγινε αναλυτική επεξήγηση για κάθε ένα από αυτά.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

1.Ομογενοποίηση Προσωπικού.
2.Αξιοποίηση Επιλαχόντων και Συμβασιούχων στο Π.Σ.
3.Ανανέωση του Π.Δ. σχετικά με την πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών στο Π.Σ. 6 μήνες Δασοπυρόσβεση - Δασοπροστασία και 6 μήνες για προληπτική προστασία.
4.Άμεση έκδοση του σχετικού Π.Δ. για την πλήρη εναρμόνιση των καθηκόντων των Π.Π.Υ. με αυτά του λοιπού Πυροσβεστικού Προσωπικού κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.4249/2014 άρθρο 98.
5.Μ.Α.Π - βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής.
6.Καταβολή επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος.

Τα μέλη του τμήματος, μας μετέφεραν αρχικά ότι δεν αναιρείται καμιά εκ των προεκλογικών δεσμεύσεων που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ στη συνέχεια μας δήλωσαν ότι κατανόησαν και συμμερίζονται πλήρως το δίκαιο των αιτημάτων μας και δεσμεύτηκαν να τα μεταφέρουν και να τα προωθήσουν αυτούσια στην πολιτική ηγεσία για επίλυσή τους.

Τέλος και από τις δύο πλευρές υπήρξε δέσμευση για συνεννόηση και συνεργασία σε ότι αφορά τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας αλλά και γενικότερα το Π.Σ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

Τηλ: 6974709262

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Τηλ : 6986131046

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun