Αριθ. Πρωτ. : 974

Αθήνα: 19.06.2015

Προς :
Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Θέμα: «Απάντηση Σε Επιστολή Σας»
Σχετ. : Αρ. Πρωτοκ. 113 // 18.06.2015

Συνέδελφοι,


Επανερχόμαστε πιο συγκεκριμένα ακόμα στην επιστολή που σας στείλαμε με Αρ. Πρωτοκ. 969 // 18.06.2015 και σας ρωτάμε ξεκάθα τα ακόλουθα για το οποία περιμένουμε την απαντησή σας :


1)Υπάρχουν καταγγελίες από Μέλη του Σωματείου σας ότι το χειμώνα εργάζονταν παρανόμως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης τις Κυριακές στην Π.Υ. Κομοτηνής, με την ανοχή και τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου σας. Ισχύει αυτό ή όχι;


2)Σας θέσαμε ξεκάθαρα το ερώτημα εάν μετακινήθηκαν παρανόμως εκτός έδρας Συμβασιούχοι ή Πενταετείς Πυροσβέστες για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς σην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, και εάν ναι, ποιες οι ενέργειες του Σωματείου σας. Είναι σαφές από την απάντησή σας ότι δεν μετακινήθηκαν Συμβασιούχοι, ωστόσο αναφέρετε ότι “ για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς προς ενίσχυση των δυνάμεων αυτής , μετακινήθηκαν οχήματα από υπηρεσίες της περιφέρειας Α.Μ.Θ. που σας παραθέτουμε παρακάτω , με πληρώματα αποτελούμενα από Μόνιμους Πυροσβέστες και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης”, που σημαίνει ότι επιβεβαιώνετε ωστόσο πως κινήθηκαν παράνομα ΠΠΥ για την κατάσβεση της φωτιάς. Σας ρωτάμε εκ νέου λοιπόν, ποιες οι ενέργειές σας για την προάσπιση των συναδέλφων που μετακινήθηκαν παρανόμως; Γιατί δεν έγινε καμία ενέργεια από πλευράς σας και τέλος σε ποια από τα οχήματα που αναφέρατε ήταν οι Πενταετείς Πυροσβέστες;


3)Γιατί αφού επιβεβαιώσατε σε εμάς ότι μεταφέρθηκαν όντως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης παράνομα, στη τηλεφωνική σας επικοινωνία με την κα Μιντίδου αναφερθήκατε μόνο στο αν μετακινήθηκαν Συμβασιούχοι Πυροσβέστες και δεν αναφερθήκατε στους Πενταετείς?


4)Εάν αληθεύουν όλα τα παραπάνω, για ποιο λόγο επικροτείτε αυτόν τον παράνομο τρόπο συνεργασίας με τις Πυροσβεστικές Διοικήσεις εις βάρος των Συναδέλφων και δεν πράττετε όπως θα όφειλε να κάνει κάθε πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που σκοπό έχει να προάγει τα εργασιακά συμφέροντα των συναδέλφων;

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Αλέξανδρος

Τηλ: 6974709262

 

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Βλαχογεώργος Αλέξανδρος

Τηλ : 6972624450

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun