Αριθ. Πρωτ:1153                                                     Αθήνα:21.01.2016
Αρ. Σελίδων:3

                                                                  Προς: 1. Σωματεία Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

              Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»

 

Σας ενημερώνουμε για την υπάρχουσα κατάσταση-εξελίξεις επί των εργασιακών μας θεμάτων τα παρακάτω:

   1)  Μονιμοποίηση Π.Π.Υ.

    Μετά την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού σύμφωνα με την οποία κρίνεται άμεση αναγκαιότητα για το Π.Σ. η μονιμοποίηση των Π.Π.Υ. που κατέχουν τα τυπικά προσόντα της παρ.8 άρθρο 15 Ν.3938/2011, στάλθηκε αίτημα για την μονιμοποίησή τους από το Αρχηγείο Π.Σ. προς το Γ.Λ.Κ. και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


    H απάντηση που δόθηκε από το Γ.Λ.Κ. στο αίτημα, είναι ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του 2016 για την υλοποίηση του αιτήματος. Η απάντηση του Γ.Λ.Κ. ήταν αναμενόμενη αφού ο προγραμματισμός για την μονιμοποίηση σύμφωνα με τον νόμο είναι για το 2017, οπότε ολοκληρώνεται και η πενταετία. Για να πραγματοποιηθεί νωρίτερα μονιμοποίηση Π.Π.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία να εξοικονομηθούν και να διατεθούν χρήματα από άλλους πόρους ή από άλλο κωδικό του προϋπολογισμού, τα οποία προορίζονται για άλλο σκοπό.       Το κόστος μονιμοποίησης των 2295 Π.Π.Υ. που κατέχουν τα τυπικά προσόντα ανέρχεται μαζί με τα Μ.Α.Π. που θα πρέπει να τους χορηγηθούν περίπου στα 13.000.000€.
     Την παρούσα στιγμή περιμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία θα έχει και καθοριστικότερη σημασία για την υλοποίηση του αιτήματος. Εάν εγκρίνει το αίτημα ταυτόχρονα θα υποδείξει από πού θα υπάρξει η εξοικονόμηση της δαπάνης, όπως συνέβη και με την πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών την περασμένη αντιπυρική περίοδο, όπου οι πιστώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την πρόσληψή τους αντιστοιχούσαν σε 1215 Συμβασιούχους και τελικώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 1500.


   2) Συμβασιούχοι Πυροσβέστες.


     Ο φάκελος για την τροποποίηση του Π.Δ. και την επαναπρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών για τα έτη 2016, 2017 και 2018 μετά από ένα περίπου μήνα παραμονής στο Γ.Λ.Κ. επέστρεψε χωρίς να διεκπεραιωθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
     Ο λόγος είναι ότι, ενώ μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και εγκριτική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αυτή δεν είχε γίνει και συμπεριληφθεί. Την παρούσα στιγμή έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφής της Π.Υ.Σ. και όταν ολοκληρωθεί θα σταλεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εκ νέου στο Γ.Λ.Κ. για την διεκπεραίωσή του.
   Το επόμενο βήμα μετά την διεκπεραίωση από το Γ.Λ.Κ. είναι να σταλεί για έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να γίνει Π.Δ. και μετά να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ για να ξεκινήσει η ισχύς του.

     3) Επιλαχόντες Πυροσβέστες.


    Σε ότι αφορά την πρόσληψη των Επιλαχόντων Π.Π.Υ. η Ομοσπονδία μας κατέθεσε επίσημη πρόταση με ακατάριπτα επιχειρήματα, σύμφωνα με την οποία αποδεικνύεται ότι η πρόσληψη του συνόλου των επιλαχόντων Π.Π.Υ. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα από κάθε άλλη πρόσληψη Πυροσβεστών στο Π.Σ. αποκομίζοντας παράλληλα το Π.Σ. αλλά και το Κράτος πολλαπλά οφέλη.
   Πέραν αυτού κατατέθηκε επίσημη τεκμηριωμένη πρόταση, σύμφωνα με την οποία μπορούν άμεσα να προσληφθούν στο Π.Σ. περίπου 150 Επιλαχόντες Π.Π.Υ.( Ο αριθμός των προσλαμβανομένων μπορεί να μεταβληθεί, αποδεικνύεται όμως ότι μπορεί να προσληφθεί άμεσα στο Π.Σ ένας μεγάλος αριθμός επιλαχόντων) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς να προκύψει καμία απόλυση για κανένα από τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες.
   Η πρότασή μας αυτή έχει σταλεί για εξέταση στο Α.Π.Σ. από τον Γεν .Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και περιμένουμε την παράθεση της άποψης τους.

    4) Ένταξη στον πίνακα Επιλαχόντων των Συμβ/χων 2008 και 2009.

Οι απαντήσεις που έχουμε πάρει για την υλοποίηση του αιτήματός μας αυτού, είναι ότι αναμένεται να ικανοποιηθεί μαζί με τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν για την εκ νέου αναδιοργάνωση του Π.Σ.

    5) Επικίνδυνο και ανθυγιεινό επίδομα.

  Με τον νόμο 4354/2016 άρθρο 18, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίστηκε να συνεχίσει να καταβάλλετε στο ίδιο ύψος, στους ίδιους δικαιούχους που καταβάλλεται έως σήμερα, με την επιφύλαξη της ευθυγράμμισης του καθεστώτος αυτού με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

    6)  Συνέδριο 2016.

   Με κύριο λόγο την οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχει επέλθει η Ομοσπονδία μας, αλλά και της αναμονής για την πραγματοποίηση συναντήσεως με την πολιτική ηγεσία κατά την οποία αναμένεται να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι προτίθενται να πράξουν στα εργασιακά θέματά μας, δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί το ετήσιο συνέδριο εντός του τρέχοντος μηνός Ιανουαρίου. Τελικώς θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, Φεβρουάριο, με επικρατέστερη ημερομηνία την τελευταία Κυριακή 28/2/2016. Για την τελική ημερομηνία θα ενημερωθείτε ύστερα από απόφαση που θα ληφθεί εντός της εβδομάδος.

 

                                Με εκτίμηση,
                         Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                     Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                        Τηλ: 6945956027

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun