Αριθ. Πρωτ: 1157                                            Αθήνα: 25.01.2016
     Αρ. Σελίδων:2

                                                                        Προς: Σωματεία Μέλη

 

Θέμα:« Ενημέρωση Μελών- Πρόσκληση για το 12ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π»

    Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ/Σ το 12o Τακτικό Συνέδριο των µελών της Συνδικαλιστικής μας Οργάνωσης Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π, ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Κυριακή 28.02.2016 (για την ακριβή ώρα και τον τόπο θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση) ,με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:


Θέματα ημερησίας διάταξης:

Α. ΜΕΡΟΣ
1. Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου έτους.
2. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου έτους.
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Προϋπολογισμός επόμενου έτους.
5. Ενημέρωση Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
Β. ΜΕΡΟΣ
1. Ενημέρωση επί των Εργασιακών μας θεμάτων.
2. Τοποθετήσεις Συνέδρων.
3. Απαντήσεις Προεδρείου.
4. Λήψη αποφάσεων - ψήφισμα Συνεδρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο δια των Αντιπροσώπων τους, έχουν τα Σωματεία που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία. Για τα Σωματεία που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π θα ισχύσουν οι καταστατικές διατάξεις.

   Η επικύρωση και εγγραφή των Αντιπροσώπων θα γίνει υποχρεωτικά με την επίδειξη της υπηρεσιακής ή πολιτικής ταυτότητας των Αντιπροσώπων.


Καλούνται τα Σωματεία Μέλη να υποβάλλουν προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π το αργότερο έως την Παρασκευή 12.02.2016 τα παρακάτω:
1. Την κατάσταση των τακτικών Αντιπροσώπων, καθώς και των αναπληρωματικών που καλούνται σε αντικατάσταση των Τακτικών.
2. Σε περίπτωση που υπάρξουν μεταβολές στην σύνθεση των αντιπροσώπων σας, θα πρέπει να μας τις γνωρίσετε αμέσως, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα επίσημα στοιχεία για τη νομιμοποίηση της συμμετοχής των αναπληρωματικών αντιπροσώπων.
3. Τα Σωματεία που έχουν πραγματοποιήσει εκλογές εντός των ετών 2015 και 2016, εάν δεν έχουν αποστείλει να αποστείλουν τα πρακτικά των αρχαιρεσιών και την κατάσταση των ψηφισάντων Μελών τους.


    Παρακαλούνται τα Σωματεία να ανταποκριθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις τους το συντομότερο δυνατόν, ώστε από την πλευρά μας να είμαστε εγκαίρως σε θέση να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των Συνέδρων που θα συμμετάσχουν νομίμως στο Συνέδριο, στην εξεύρεση του κατάλληλου χώρου διεξαγωγής του Συνεδρίου, της απαιτούμενης ποσότητας έντυπου υλικού και την μέριμνα για την σίτιση των Συνέδρων.
    Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την απρόσκοπτη παρουσία των Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τους Αντιπροσώπους σας, καθώς επίσης και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στους ανωτέρω για την συμμετοχή τους στο Συνέδριο.
Συνάδελφοι,
   Λόγω της κρισιμότητας της χρονικής στιγμής αλλά κυρίως λόγω της μεγάλης σοβαρότητας των ζητημάτων που απασχολούν των Κλάδο μας, σας καλούμε να δώσουμε µε την καθολική µας συμμετοχή στη Διοίκηση τη δύναμη που χρειάζεται για να μπορεί να διεκδικεί και να τα επιλύει.

 

                                            Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς
                                                  Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

               Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                      Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                                          Τηλ: 6945956027

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun