Αριθ.Πρωτ: 2017/13                                                                            Κέρκυρα, 23 Μαΐου 2017

Προς: Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Νοτιοδυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων

Κοινοποίηση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Θέμα : Σύγκληση συνδικαλιστικών δυνάμεων

     Αγαπητοί συνάδελφοι,
    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εξέτασε πολύ προσεκτικά την πρόταση για σύγκληση συνδικαλιστικών Σωματείων, και αποφάσισε να τη στηρίξει με σκοπό τη σύμπραξη όλων των Σωματείων ΠΠΥ και Συμβασιούχων του κλάδου μας.
    Κύρια και μοναδική μας προϋπόθεση είναι ότι θα είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί με το νόμιμο εκπρόσωπο μας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ώστε να είμαστε και νομικά κατοχυρωμένοι, προβάλλοντας τον μεγάλο συνδικαλιστικό ιστό του κλάδου μας. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση θεωρούμε ότι δε θα λειτουργήσει προς το συμφέρον του κλάδου μας και αντιθέτως θα επιφέρει ανεπιθύμητα διασπαστικά αποτελέσματα.

                                                   Με εκτίμηση,
                                                   Για το Δ/Σ
-ο-Πρόεδρος                                                                     -ο- Γ. Γραμματέας

Γ. Άνθης                                                                             Β. Δοσούλας

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun