Αριθ. Πρωτ : 2277                                                                             Αθήνα: 02.06.2017
Αρ. Σελίδων : 1

                                                                                                             Προς :
                                                                                                 1. Σωματεία- μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π..

Θέμα: « Ενημέρωση μελών »

    Σήμερα 02/06/2017 θα συζητείτο η έφεση του Κίμωνα Μουστάκα, πρώην ταμία της Ομοσπονδίας, την οποία άσκησε κατά της καταδικαστικής εις βάρος του πρωτοβάθμιας αποφάσεως για το οικονομικό αρχείο της Ομοσπονδίας μας.
     Ομως η εκδίκαση της υποθέσεως ανεβλήθηκε μετά από αίτημα της αντίδικης πλευράς μας για 15/03/2019 .

                                                               Με εκτίμηση,
                                                           Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                          Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                        Τηλ: 6976911880

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun