Αριθ. Πρωτ : 1054                                Αθήνα: 07/10/2015
                Αρ. Σελίδων : 1
                                                        Προς : Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο
                                                                   Παπαγεωργίου Βασίλειο

                Θέμα: « Διευκόλυνση Παρακολούθησης Μαθημάτων των φοιτητών Π.Π.Υ »

Αξιότιμε Αρχηγέ,
  Λόγω του ότι τον περασμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων Π.Π.Υ, οι Συνάδελφοι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, ενώ έχουν εγγραφεί στις σχολές που θα φοιτήσουν και ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και η διδασκαλία των μαθημάτων, δεν έχουν πάρει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία μεταθέσεις που δικαιούνται.

Αριθ. Πρωτ : 1050                                                           Αθήνα: 02-10-2015
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                            Προς : Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο
                                                                                      Παπαγεωργίου Βασίλειο.

                                Θέμα: «Πρόταση για την διάθεση Π.Π.Υ. κατά την χειμερινή περίοδο»

Αξιότιμε Αρχηγέ,
  Με αφορμή το γεγονός ότι σε ένα περίπου μήνα ολοκληρώνεται η τρέχουσα αντιπυρική περίοδος, θα θέλαμε εγκαίρως, ως η αντιπροσωπευτικότερη Συνδικαλιστική Οργάνωση των Π.Π.Υ, να σας δηλώσουμε την συγκατάθεσή μας και να σας προτείνουμε να δώσετε και φέτος την δυνατότητα στους Π.Π.Υ. των πεζοπόρων τμημάτων, να διατεθούν έως την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου στις Π.Υ. και τα Π.Κ. που επιθυμούν, χωρίς την κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους από την Υπηρεσία. Αντίστοιχη δυνατότητα θα επιθυμούσαμε να δοθεί και στους Π.Π.Υ. που δεν υπηρετούν στα πεζοπόρα τμήματα αλλά σε Π.Υ. και Π.Κ. εκτός του τόπου συμφέροντός τους.

Αριθ. Πρωτ : 810

Αθήνα: 07.04.2015

Αρ. Σελίδων : 1

Προς :
Αρχηγό Π.Σ. - Αντιστράτηγο κ.Παπαγεωργίου Βασίλειο

Θέμα: «Ερώτηση Για Ανανέωση Ισχύος Πολιτικής Άδειας Οδήγησης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων»
Σχετ: Αρ. Πρωτ. 8494 οικ. Φ. 602.5

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun