Αριθ. Πρωτ : 857

Αθήνα: 27.04.2015

Προς :
1) Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Καθηγητή κ.Πανούση Ιωάννη
2) Γεν.Γραμματέα Πολ.Προστασίας
κ.Αναστάσιο Μαυρόπουλο.

Κοινοπ.:
1) Αρχηγό Π.Σ - Αντιστράτηγο
κ.Παπαγεωργίου Βασίλειο.

Θέμα: «Προβλήματα Πυροσβεστικού Σώματος & Νέα Αντιπυρική Περίοδος»

Αξιότιμε κ. Αναπλ. Υπουργέ και κ.Γενικέ,

Όπως θα γνωρίζετε, ξεκίνησε πλέον και επίσημα η νέα αντιπυρική περίοδος. Αντ΄αυτού, αντί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα να μειώνονται ή και να εξαλείφονται προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, έχουν πληθύνει και έχουν διογκωθεί .

Τα σημαντικότερα εξ΄αυτών, τα έχουμε ήδη συζητήσει στην κατ΄ιδίαν συνάντηση που είχαμε πραγματοποιήσει και παρά τις δεσμεύσεις που είχαμε για την άμεση ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων μας, ακόμα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια υλοποίησης τους. Επιπλέον αυτού, οι απαντήσεις που λαμβάνουμε για την έκβαση, είναι οι ίδιες ακριβώς με αυτές όλου του προηγούμενου διαστήματος, κάτι που μας κάνει ακόμα πιο απαισιόδοξους για το μέλλον. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ξανά τα ακόλουθα :

1) Ομογενοποίηση Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος
Παρά την προεκλογική δέσμευση της Κυβερνήσεως μέσα από τους “Γενικούς Άξονες Αναβάθμισης Του Πυροσβεστικού Σώματος” που είχε εξαγγείλει ότι θα υλοποιήσει στο Πυροσβεστικό Σώμα και παρά την δική σας πρόθεση, όπως αυτή εκφράστηκε κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως αλλά και κατά τη μεταξύ μας συνάντηση, ακόμα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, δυσχαιρένοντας με αυτό τον τρόπο την λειτουργία και την ευελιξία του Πυροσβεστικού Σώματος.

2) Στήριξη Του Θεσμού Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών Με 6μηνη Σύμβαση Εργασίας Κατ΄Έτος Για Πενταετή Θητεία
Κατά την συνάντησή μας, σας είχαμε ζητήσει μέσω υπομνήματός μας την τροποποίηση του Π.Δ. 109/2013 με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους Συμβασιούχους Πυροσβέστες να απασχολούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και για τα επόμενα 5 χρόνια. Επιπλέον, είχαμε προτείνει να υπάρξει μέριμνα προκειμένου το προσωπικό αυτό να έχει τη δυνατότητα να απασχολείται και τους υπόλοιπους 6 μήνες σε φορείς με αρμοδιότητες σχετικές με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ομοίως, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και για τους συναδέλφους Συμβασιούχους.

3) Ένταξη Στο Τέλος Του Πίνακα Επιτυχόντων Όσων Συμβασιούχων Προσελήφθησαν Το 2008 και το 2009
Εκκρεμεί ακόμα η αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των συναδέλφων που είτε προσελήφθησαν για πρώτη φορά ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες το 2009 είτε προσελήφθησαν το 2008 και κατά τα έτη 2009 ή 2010 κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

4) Κάλυψη Υφιστάμενων Θέσεων Π.Σ. Από Τη Λίστα Των Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντικός αριθμός κενών οργανικών θέσεων στο Π.Σ με αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των ήδη υπηρετούντων με υπερεργασία, κόπωση, επιφυλακές αλλά και μειωμένη δυνατότητα ανταπόκρισης στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα του ενός περιστατικά. Επίσης, αντί να προτιμούνται έως και σήμερα η κάλυψη των κενών θέσεων να γίνει με την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού (ΠΠΥ-Συμβασιούχοι ) αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία που ήδη κατέχουν, προτιμούνται νέες προσλήψεις.

5) Χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνου & Ανθυγιεινού Επαγγέλματος
Έχει γίνει πλήθος αναφορών στην χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας και παρά τις δεσμεύσεις των προκατόχων σας αλλά και της Κυβερνήσεως μέσα από τους “Γενικούς Άξονες Αναβάθμισης Του Πυροσβεστικού Σώματος” που είχε εξαγγείλει ότι θα υλοποιήσει, καμία ενέργεια δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα.

Όσον αφορά το θέμα περί Υγιεινής & Ασφάλειας των Πυροσβεστών, στο οποίο έχει γίνει ιδιαίτερη μνεία λόγω της εξέχουσας σημασίας που έχει για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των συναδέλφων, αν και αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ακόμα δεν έχει αξιολογηθεί αναλόγως από την Πολιτική Ηγεσία με αποτέλεσμα να μην έχουν παρθεί τα κατάλληλα μέτρα.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένα εκ των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και που η επίλυσή τους θα συμβάλλει ενεργά στο να στεφθεί με επιτυχία η επερχόμενη αντιπυρική περίοδος.

  • Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν χορηγηθεί στους Π.Π.Υ τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας αλλά και σε αυτά που χορηγήθηκαν έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητα λόγω της αλλοίωσης που έχει επέλθει από την χρόνια χρήση τους.
  • Οι Π.Π.Υ που αντιστοιχούν στο 1/3 του Πυροσβεστικού Προσωπικού, δεν έχουν τη δυνατότητα της πλήρους εργασιακής απασχόλησης (νύχτες, τις Κυριακές, τις αργίες, εκτός έδρας) καθόσον υπάρχει περιορισμός από το εργασιακό τους καθεστώς.
  • Εκκρεμεί ακόμα το να οριστεί η ημερομηνία πρόσληψης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών για την νέα αντιπυρική περίοδο.
  • Εκκρεμεί ακόμα η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την κάλυψη των κενών θέσεων των Π.Π.Υ από την λίστα επιτυχόντων.
  • Δεν έχουν εκδοθεί σημαντικές κανονιστικές πράξεις του Ν.4249/2014 με τις οποίες θα ορίζονταν ωράρια, άδειες, αποσπάσεις-μεταθέσεις των Π.Π.Υ.
  • Ο εθνικός στόλος εναέριων πυροσβεστικών μέσων είναι μικρός σε αριθμό και μεγάλης ηλικίας.
  • Υπάρχει μεγάλος αριθμός παλαιών πυροσβεστικών οχημάτων με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοσή τους και την αύξηση του κόστους συντήρησης τους.
  • Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος με αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης τους θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των Πυροσβεστών.
  • Οι εργασίες πρόληψης, καθαρισμού και συντήρησης των αγροτικών και δασικών δρόμων και περιοχών δεν έχει υλοποιηθεί από το μεγαλύτερο μέρος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης .

Παρακαλούμε πολύ για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να μπορέσει να κυλήσει ομαλά η νέα αντιπυρική περίοδος και να ανταπεξέλθουμε όλοι στις δυσκολίες που θα εμφανιστούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Οι συνάδελφοι για ακόμα μια φορά, όπως κάθε χρονιά, είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν με ζήλο τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, ωστόσο θα πρέπει να καταστεί σαφές πως καμία προσπάθεια δεν θα πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στο φιλότιμο των Πυροσβεστών καθώς αποτελεί χρέος της Πολιτείας να φροντίσει για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων

Με εκτίμηση
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

Ο Πρόεδρος 

Φαραντάκης Αλέξανδρος 

Τηλ: 6974709262 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Τηλ: 6986131046

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun