Αριθ. Πρωτ:1125                                        Αθήνα:21.12.2015

              Αρ. Σελίδων:3

 

                                                            

Προς:
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ.Καπάκη Ιωάννη.

Κοινοποίηση:
1)Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Αξιότιμο κ. Κουρουπλή Παναγιώτη.
2) Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Αξιότιμο κ.Τόσκα Νικόλαο.

3) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Παπαγεωργίου Βασίλειο.
4) Σωματεία Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

 

 

Θέμα: «Πρόταση Αποκατάστασης – Δικαίωσης Επιτυχόντων του Ν.3938/2011»

  Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, είναι η εργασιακή αποκατάσταση μέσω της αξιοποίησης- πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά προτεραιότητα των Συναδέλφων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
   Είναι ένα μείζον θέμα και μια κοινωνική αδικία που συνεχίζει να υφίσταται σε βάρος των εναπομεινάντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης του Ν.3938/2011.


    Ο Ν.3938/2011 έλυσε εν μέρει ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου μας. Δημιούργησε όμως και μια κατηγορία επιτυχόντων Συναδέλφων που παρά το σαφές του Νόμου και την Υποχρέωση της Πολιτείας απέναντί τους, έως και σήμερα δεν έχουν προσληφθεί.
    Συγκεκριμένα, ο Νομοθέτης (Ν.3938/2011) γνωρίζοντας ότι οι 3400 θέσεις που εγκρίθηκαν δεν επαρκούν για την εργασιακή αποκατάσταση του συνόλου των τότε Συμβασιούχων Πυροσβεστών, όρισε στον νόμο με κάθε σαφήνεια, ότι το 50% των κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού που θα προκύπτει κάθε χρόνο θα καλύπτεται από τον πίνακα αυτών των επιτυχόντων που δεν προσελήφθησαν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Δυστυχώς αυτή η σαφής διάταξη του Νόμου δεν εφαρμόστηκε ποτέ, παρά το γεγονός ότι έχουμε διανύσει τα 4 από τα 5 έτη της ισχύς του πίνακα επιτυχόντων, αλλά και ούτε έως τώρα υπάρχει καμιά μέριμνα και προγραμματισμός για την πρόσληψή τους.
    Το προσωπικό αυτό, διαθέτει πολυετή εμπειρία, κατέχει ήδη μεγάλο μέρος Μέσων Ατομικής Προστασίας και έτσι δεν απαιτείται προμήθεια νέων Μέσων, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης στο Πυροσβεστικό Σώμα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση κάλυψης κενών θέσεων, απαιτείται λιγότερος χρόνος και έξοδα εκπαίδευσης. Όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση δεν απαιτείται τόσο μεγάλο μέγεθος δαπάνης που απαιτείται για κάθε νέα πρόσληψη, αλλά μικρή προσαύξηση στην ήδη υπάρχουσα δαπάνη που διατίθεται γι αυτούς, από τον κατ’ έτος προϋπολογισμό, εφόσον ως γνωστόν εργάζονται και αμείβονται ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες στο Π.Σ, κάθε έτος με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (5 Μήνες) και μετά την λήξη της σύμβασης, τους χορηγείτε ταμείο ανεργίας.
     Η Πολιτεία θεωρούμε ότι οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να συνυπολογίσει και να αναγνωρίσει τα πολλαπλά οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη και επιτέλους να δικαιώσει τους Συναδέλφους αυτούς, αξιοποιώντας τους άμεσα και κατά προτεραιότητα από οποιαδήποτε άλλη πρόσληψη στο Π.Σ.
    Η δύσκολη οικονομική συγκυρία και κατάσταση που έχει επέλθει στην χώρα μας, επιβάλει η διαχείριση των καταστάσεων να διακατέχεται με περίσσια υπευθυνότητα και σοβαρότητα από όλους μας, πόσο μάλλον σε όσους διοικούν και διαχειρίζονται άμεσα την κατάσταση αυτή. Θεωρούμε, ότι στην περίπτωση μας η οικονομική αυτή δυσχέρεια όχι μόνο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας αλλά ως πλεονέκτημα για την κατά προτεραιότητα εργασιακή αποκατάσταση στο Π.Σ των Επιλαχόντων Π.Π.Υ.

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,
    Στην συνάντηση μας στις 18/11/2015, όταν σας ζητήσαμε να συνεργαστούμε για να βρούμε τρόπο να αποκατασταθούν και οι εναπομείναντες Επιλαχόντες Π.Π.Υ, μας απαντήσατε ότι είστε θετικός να προσληφθούν και να αποκατασταθούν και αυτοί, αρκεί να βρεθούν τα χρήματα. «Βρείτε τα χρήματα και εγώ το κάνω» μας είπατε.
   Ως άμεσο βήμα των θετικών προθέσεών σας, όπως επανειλημμένα έχει δεσμευτεί και διαμηνύσει και στις 2 προεκλογικές περιόδους (Ιανουάριο, Σεπτέμβριο), μέσω των προγραμματικών δηλώσεων αλλά και στις κατ’ ιδίαν επισκέψεις Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Πυροσβεστικά Κλιμάκια ανά την Επικράτεια, σας προτείνουμε και σας καλούμε να προσληφθούν, επιπλέον των 82 των οποίων έγινε ήδη η πρόσληψή τους για κάλυψη των υπαρχόντων κενών, άλλοι 150 επιλαχόντες Π.Π.Υ.

    Για την υλοποίηση της πρότασής μας αυτής δεν απαιτείται καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, αλλά ανακατανομή των ήδη διαθέσιμων χρημάτων.
   Συγκεκριμένα προτείνουμε αντί να προσληφθούν 1500 Συμβασιούχοι την νέα αντιπυρική περίοδο να προσληφθούν 1200 και τα χρήματα που εξοικονομούνται από την πρόσληψη 300 λιγότερων Συμβασιούχων να διατεθούν για την πρόσληψη 150 επιπλέον Επιλαχόντων Π.Π.Υ από την κατηγορία των εποχικών.
    Η δαπάνη που απαιτείται κατ έτος, για την μισθοδοσία και την καταβολή επιδόματος ανεργίας 300 Εποχικών είναι αντίστοιχη με αυτήν των μισθών ενός έτους 150 Π.Π.Υ (150 Π.Π.Υ επί 12 μήνες= 1800 μισθούς).Επομένως,η μη πρόσληψη 300 εποχικών (5 μήνες εργασίας στο Π.Σ και 3,5 μήνες περίπου ταμείο ανεργίας) ισούται με την εξοικονόμηση περίπου 1800 μισθών.

Αναλυτικότερα:
α) Τα χρήματα τα οποία διατίθενται για την πρόσληψη Συμβασιούχων Πυροσβεστών (11.000.000 περίπου) σύμφωνα με το Π.Δ 124/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα αντιστοιχούν σε πρόσληψη 1500 Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
β) Οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες που θα είναι διαθέσιμοι για να προσληφθούν την νέα αντιπυρική περίοδο 2016 θα είναι περίπου 1340 (1420 περίπου που απολύθηκαν 31/10/2015 και 82 λιγότεροι λόγω της πρόσληψης τους τώρα ως Π.Π.Υ).
γ) Εάν προσληφθούν ως Π.Π.Υ άλλοι 150 επιπλέον Συμβασιούχοι Πυροσβέστες, τότε την νέα αντιπυρική περίοδο θα είναι διαθέσιμοι για να προσληφθούν 1200 Συμβασιούχοι περίπου.
δ) Τα χρήματα τα οποία εξοικονομούνται εάν προσληφθούν συνολικά 300 λιγότεροι Συμβασιούχοι (δηλ. όσοι θα είναι ούτως ή άλλως διαθέσιμοι εάν υλοποιηθεί η πρόταση μας ), συνδυαστικά με τα διατεθέντα χρήματα για το ταμείο ανεργίας τους, αντιστοιχούν σε πρόσληψη 150 περίπου Π.Π.Υ. από την κατηγορία των εποχικών.
ε) Επιπλέον χρήματα για την υλοποίηση της πρότασης μας εξοικονομούνται από την δαπάνη που διατίθεται για την χορήγηση επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος σε αρκετούς από αυτούς τους 150 (Οδηγοί),ενώ με την πρόσληψη τους ως Π.Π.Υ πλέον δεν θα τους χορηγείτε.
στ) Το Προσωπικό Π.Π.Υ και Συμβ/χων που απασχολήθηκε στο Π.Σ το 2015 ήταν 3770 Π.Π.Υ και 1420 περίπου Συμβ/Χοι, συνολικά δηλ.5190. Ενώ με την Υλοποίηση της πρότασης μας, το 2016 θα είναι 1200 Συμβ/χοι και 4150 Π.Π.Υ σύνολο 5350.

   Επί της ουσίας προτείνουμε, το Π.Σ να μην προβεί σε κάλυψη των 160 περίπου κενών θέσεων Συμβ/χων που υπάρχουν αυτήν την στιγμή και αντί την νέα αντιπυρική περίοδο να διατεθούν χρήματα για 1500 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, να διατεθούν για 1200 (160 περίπου οι υπάρχουσες κενές θέσεις και 150 περίπου που θα μείνουν επιπλέον κενές εάν υλοποιηθεί η πρόταση μας) και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την πρόσληψη 300 περίπου λιγότερων Συμβ/χων να διατεθούν για την πρόσληψη 150 επιλαχόντων Π.Π.Υ.

Κύριε Γενικέ,
αναγνωρίζοντας την αγωνία και την συμπαράσταση που εκφράσατε για το μέλλον των Συναδέλφων αυτών, αλλά και το ειλικρινές των προθέσεων σας,ότι εάν βρεθούν χρήματα να αποκατασταθούν οι Συνάδελφοι αυτοί, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και να υλοποιήσετε την πρόταση μας αυτή. Έτσι εκτός από το ότι θα υλοποιηθεί μέρος των υποσχέσεων της Κυβερνήσεων απέναντι μας και θα επιτευχθεί επιπλέον ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, θα εξυγιανθεί και η καθημερινή ζωή των Συναδέλφων αυτών αλλά και των οικογενειών τους.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειες σας.

 

                               Με εκτίμηση,
                        Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                  Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                 Τηλ: 6945956027

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun