Αριθ. Πρωτ: 782
Αθήνα: 20.03.2015

Προς:
1)Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης
κ. Πανούση Ιωάννη
2)Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Θέμα: «Ομογενοποίηση Προσωπικού Π.Σ - Μονιμοποίηση Π.Π.Υ.»

Αξιότιμε κ. Αναπλ. Yπουργέ,

Ένα από τα θέματα συζήτησης στην συνάντησή μας στις 09-02-2015, ήταν και αυτό της Ομογενοποίησης του Προσωπικού Π.Σ, με την διαδικασία ένταξης των Π.Π.Υ. στο καθεστώς του Μόνιμου Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Όπως γνωρίζετε, το Πυροσβεστικό Σώμα αναδεικνύεται πλέον ο επιχειρησιακός βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας. Συγκεκριμένα ορίζεται ως «Ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας», το οποίο θα «συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου».

Η διεύρυνση των καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος όμως και με δεδομένη την αύξηση εμφάνισης και πολυπλοκότητας των συμβάντων της αρμοδιότητάς του στη σύγχρονη εποχή, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ κατά προτεραιότητα την ομογενοποίηση του προσωπικού.

Η μετεξέλιξη των κινδύνων σε συνδυασμό με τη μεταβολή κατά τα τελευταία έτη των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων και συνθηκών στη χώρα, επιβάλλουν μία νέα πραγματικότητα για το Πυροσβεστικό Σώμα, την οποία η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει και να ενσωματώσει μέσω μίας στοχευμένης και εκτεταμένης αναβάθμισης του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου της Υπηρεσίας, που θα τη θωρακίζει και θα την εκσυγχρονίζει σε όλα τα οργανωτικά της επίπεδα, απαλλάσσοντάς την από σημαντικούς παράγοντες και δεδομένα που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην αρκετά φιλόδοξη προσπάθειά μας.
Εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς, ότι πρωταρχική επιδίωξη της Πολιτείας σε ότι αφορά το Π.Σ, θα πρέπει να είναι η άμεση επίλυση της τριχοτόμησης του Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Η επιτακτική αυτή ανάγκη αποτέλεσε το κυριότερο θέμα που τέθηκε από όλα τα κόμματα αλλά και από όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, κατά τη συζήτηση του Ν/Σ της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. καθώς εάν δεν επιτευχθεί δεν μπορεί να αναδιοργανωθεί επιτυχώς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η ανομοιογένεια του προσωπικού χαρακτηρίστηκε ένα από τα μείζονα προβλήματα του Π.Σ. και το σοβαρότερο αδύναμο σημείο για την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργίας του Π.Σ. από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, γιατί πλήττει την ίδια την φυσιογνωμία του, προκαλεί ζητήματα επιχειρησιακής υστέρησης και επί της ουσίας υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Οργανισμού.

Δυστυχώς, παρά του ότι το σύνολο των προκατόχων σας έχουν αποδεχτεί το μέγεθος του συγκεκριμένου προβλήματος, ουδεμία λύση δόθηκε, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται και να μεγεθύνεται και έως σήμερα το 1/3 του πυροσβεστικού προσωπικού δεν έχει τη δυνατότητα της πλήρους εργασιακής απασχόλησης (ΠΠΥ) εφόσον περιορίζεται από το εργασιακό του καθεστώς και τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση εργασίας τις νύχτες, τις Κυριακές, τις αργίες, πέραν του ωραρίου, καθώς και σε αποστολές εκτός έδρας της υπηρεσίας τους.

Υπάρχει έντονα η ανάγκη για την ανάδειξη του Πυροσβεστικού Σώματος σε έναν πραγματικό, δυναμικό και αποτελεσματικό φορέα πολιτικής προστασίας, που θα διασφαλίζει την κοινωνική ασφάλεια και που οφείλει να απαλλαχτεί από παράγοντες που διακινδυνεύουν την επιχειρησιακή του σταθερότητα και συντηρούνται μέσα από διατάξεις που έμμεσα ή άμεσα διατηρούν τον επιχειρησιακό κατακερματισμό του υπηρετούντος προσωπικού. Το Πυροσβεστικό Σώμα, ειδικά σήμερα στην εποχή της γενικευμένης κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας, δεν έχει την πολυτέλεια για οργανωτικές υστερήσεις, πειραματισμούς και προχειρότητες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελεί μονόδρομο η πλήρης ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό. Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος με όρους διαλειτουργικότητας και σταθερότητας, είναι ανάγκη συνδεδεμένη με την ενιαία επιχειρησιακή αξιοποίηση του κρίσιμου βραχίονα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αποτελούν μάχιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και η Πολιτεία, για λόγους αποτελεσματικότητας και δημοσίου συμφέροντος, υποχρεούται να εναρμονίσει πλήρως την υπηρεσιακή τους κατάσταση με αυτή του λοιπού Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Με μεγάλη μας ικανοποίηση δεχτήκαμε το γεγονός ότι το ζήτημά μας αυτό αποτελεί και ρητή προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης, μέσα από τους "ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ" που δημοσίευσε και εξήγγειλε ότι θα υλοποιήσει στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και πρόθεση δική σας, όπως αυτή εκφράστηκε στην ομιλία σας κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης αλλά και κατά τη μεταξύ μας συνάντηση.

Ήρθε λοιπόν η ώρα και πρέπει η πολιτεία να κάνει το δικό της καθήκον. Γιατί η προστασία του εθνικού φυσικού περιβάλλοντος και της ζωής και περιουσίας των πολιτών δεν έχει υπολογίσιμο κόστος, έχει ανυπολόγιστη αξία.
Θα θέλαμε να σας καλέσουμε ως καθ' ύλην αρμόδιο, να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε άμεσα να πραγματοποιηθεί η ένταξη των Π.Π.Υ στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό. Έτσι, μέσα από την υποχρέωση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Πολιτείας απέναντί μας, να επέλθει απρόσκοπτα η εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και η εξυγίανση της καθημερινής ζωής των συναδέλφων, μετατρέποντάς το ταυτόχρονα σε έναν σύγχρονο Οργανισμό, που θα μπορεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που παρουσιάζονται. Εάν γίνουν αυτά, τότε θα μπορούμε να μιλάμε χωρίς ίχνος υποκρισίας για έναν πραγματικό βραχίονα Πολιτικής Προστασίας.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος 

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος 

Τηλ: 6974709262

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Τηλ. : 6986131046

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun