Κέρκυρα 04 Απριλίου 2015,


Προς τα μέλη του Σωματείου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στηρίζοντας το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας ενισχύουμε την προσπάθεια συλλογής αίματος με την αιγίδα του Δήμου Κερκυραίων, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών σε αίμα.


Παρακαλούνται οι συνάδελφοι αιμοδότες να προσέλθουν την ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 7 Απριλίου 2015 στο χώρο της παλαιάς νομαρχίας «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» και περί ώρας 10:00 π.μ. με 14:00μ.μ. να δώσουν αίμα στην τράπεζα αίματος με την επωνυμία "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ".

Το αίμα μας είναι η ανεκτίμητη βοήθεια στο συνάνθρωπο μας που το έχει ανάγκη, μπορεί και εμείς να το έχουμε ανάγκη στο μέλλον, μας αφόρα όλους. Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια για τη συγκέντρωση όσο το δυνατό μεγαλύτερης ποσότητας αίματος.

Μπορούν να συμμετέχουν και εθελοντές εκτός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun