Αριθ.Πρωτ: 2015/42

Κέρκυρα 28Απριλίου 2015

Προς :
Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.-Σωματεία μέλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και ενημέρωση των Συναδέλφων που το τελευταίο διάστημα επικοινωνούν με το Σωματείο μας, για να τους πληροφορήσουμε τι καθεστώς Αδειών και ωραρίων εφαρμόστηκε στον Νομό μας τον περασμένο χρόνο κατά τον οποίο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων ήταν ο Αρχιπύραρχος κος Κλεφτοσπύρος Ιάκωβος σας παραθέτουμε τα παρακάτω:


1ον Το ωράριο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης :
α) δεν υπόκειται στις διατάξεις του ν.4225/2014 περί τροποποίησης ωραρίου σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο προς το Σωματείο μας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ιονίων Νήσων.
β) το ωράριο εργασίας που ακολουθούσαμε ανά μήνα ήταν 166 ώρες για κάθε μήνα 31 ημερών και 162 για κάθε μήνα 30 ημερών σύμφωνα δηλ. με το γνωστό «πινακάκι» το οποίο ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Π.Σ.

2ον Οι άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης υπάγονται:
α) στο άρθρο 15 παρ.9 ν.3938/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του ν.4249/2014
β) άρθρο 15 παρ.19 του ν.3938/2011.
γ) Στις Π.Υ και Π.Κ του Νόμου Κέρκυρας στις οποίες υπηρετούν τα μέλη του Σωματείου μας χορηγήθηκε κανονική άδεια 45 ημερολογιακών ημερών.
Οι όποιες προσπάθειες αποπροσανατολισμού και παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων, σταμάτησαν εν τη γενέσει τους με ενέργειες και έγγραφες καταγγελίες αρχικά του Σωματείου μας προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Π.Σ και προς κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και εν συνεχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ας πάψουν κάποιοι να διαστρεβλώνουν την αλήθεια, και να θέλουν να επιβληθούν με ψευδείς δηλώσεις για το τι ίσχυε το προηγούμενο διάστημα.
Πρέπει να καταλάβουν ότι γίνονται προκλητικοί, ψυχραίνουν τους συναδέλφους με ανακρίβειες και συκοφαντίες, διαταράσσοντας με τον τρόπο αυτό την υπηρεσιακή γαλήνη.

Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο

-ο-
Πρόεδρος

Άνθης Ν. Γεώργιος

 

 

-ο-

Γεν.Γραμματέας

Βησσαρίων Α. Δοσούλας

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun