Σας ενημερώνουμε σχετικά με την αποφαση του Α.Π.Σ για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών,

για την μονιμοποίηση και ανανέωση της θητείας των Π.Π.Υ στο Π.Σ.

Συνάδελφοι,

σας επισυνάπτουμε την Αποφαση Αρχηγού Π.Σ σχετικά με την "Κλήση για ορκωμοσία ογδόντα δύο (82) υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, έτους 2015 και ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης"

Συνάδελφοι, 

σας επισυνάπτουμε την Απόφαση Αρχηγού Π.Σ για τον ορισμό του Τόπου πραγματοποίησης εκπαίδευσης των 82 Προσληφθέντων Π.Π.Υ.

Συνάδελφοι,
 
Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωση σας την απόφαση του Υφυπουργού Προ.Πο. από 01/03/2010 σχετικά με την κυκλοφορία και χρήση βοηθητικών οχημάτων του Π.Σ.
 
Ευχαριστούμε
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun