Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Πυροσβεστικού Σώματος έτους 2017.

Συνάδελφοι,

σας ενημερώωουμε σχετικά με τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ για την εφαρμογή του Ν.4354/2016 "Νέο μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων" 

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε (επισυνάπτουμε) για την Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Πυροσβεστικού Σώματος οικονομικού έτους 2016, σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων.

Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωση σας, την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τις υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων.

Ευχαριστούμε

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun