Συνάδελφοι η παρούσα αφορά ενδιαφερόμενους Μονίμους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους έως και το βαθμό του Επιπυραγού καθώς και Π.Π.Υ., οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για μονιμοποίηση τους στο Π.Σ., που επιθυμούν να μετατεθούν με εξοδα δημοσίου σύμφωνα με τα ισχύοντα. Προσοχή στην προθεσμία.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση Πυροσβεστικού Προσωπικού προς στελέχωση δώδεκα (12)...

Συνάδελφοι,

δημοσιεύτηκε σήμερα 09-06-2016 το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση για την μονιμοποίηση και ανανέωση της θητείας των Π.Π.Υ.

Διαβάστε περισσότερα: Υπουργική Απόφαση για την μονιμοποίηση και ανανέωση θητείας Π.Π.Υ.

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun