Στην Παρ. Β2 του άρθρου 7 του σχετικού Ν. 3144/2013 γίνεται αναφορά στην άδεια φροντίδας τέκνου που δικαιούται να πάρει ο πατέρας, σε περίπτωση που η εργαζόμενη μητέρα δεν κάνει χρήση της άδειας αυτής. 

Στην Παρ. Β1 του άρθρου 7 του σχετικού Ν. 3144/2013 γίνεται αναφορά στην άδεια φροντίδας τέκνου και στον τρόπο που μπορεί να χορηγηθεί 

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για την με αριθμό πρωτοκ. 68561Φ.105.6 απάντηση του Διευθυντού Αρχιπύραρχου Ιωάννη Ζάχου κατόπιν σχετικού ερωτηματος μας για την κλήση υπαλλήλου σε επιφυλακή σε νυχτερινό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση μελών περί επιφυλακής σε νυχτερινό διάστημα.

Διαταγή του Α.Π.Σ. για την επιφυλακή του προσωπικού στις Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun