Διαταγή του Α.Π.Σ. για την επιφυλακή του προσωπικού στις Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Συνάδελφοι,

εξεδόθη η Απόφαση περί Αποστολής Φύλλων Εκθέσεων Ικανότητας και Υπηρεσιακής Απόδοσης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, έτους 2016.

Τα σχετικά φύλλα θα αποσταλούν στο Α.Π.Σ. το αργότερο μέχρι 05-11-2016.

Διαβάστε περισσότερα: Φύλλα Εκθέσεων Ικανότητας και Υπηρεσιακής Απόδοσης των Π.Π.Υ., έτους 2016.

  Αριθ. Πρωτ: 1178.                                                                                        Αθήνα: 29.01.2016

Αρ. Σελίδων: 2

 

                                                                                            Προς: Επικεφαλή του Συνδυασμού  

                                                                                                            Α.Π.Π.Υ.Σ.

                                                                                                Παπαναστασίου Ιωάννη

 

                 Θέμα: «Απάντηση στο από 24-01-2016 έγγραφό σας» 

Κύριε Παπαναστασίου,

Λαμβάνοντας γνώση του εγγράφου που μας αποστείλατε στις 24-1-2016 με θέμα "Απόψεις - Συμπεράσματα - Θέματα προς συζήτηση και προτάσεις εν όψη του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π" θα ήταν υποκρισία από μέρους μας, να μην εκφράσουμε την δυσάρεστη έκπληξη που για άλλη μια φορά μας επιφυλάξατε.

Δυσάρεστη έκπληξη γιατί σύμφωνα με τα λεγόμενα στο έγγραφό σας, από την μία “αντιλαμβάνεστε” την κρισιμότητα της κατάστασης, η οποία είναι γνωστή σε όλους όπως λέτε, αλλά από την άλλη ενώ την έχετε αντιληφθεί, με τις ενέργειες και την συμπεριφορά σας έχετε στερήσει από το Σωματείο και τα Μέλη σας σύμφωνα με το καταστατικό το δικαίωμα:

Διαβάστε περισσότερα: Απάντηση της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π στον επικεφαλή της Α.Π.Π.Υ.Σ Παπαναστασίου Ιωάννη

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun