Συνάδελφοι δημοσιεύτηκε η Υπουργική  Απόφαση για τον καθορισμό ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

 

Σάρωση 20160714 6

 

 

 

Σάρωση 20160714 5

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε με τηνπαρούσα ανάρτηση, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου, έτους 2016,

Διαβάστε περισσότερα: Υπουργική Απόφαση περί υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρεσίμων των Συμβασιούχων για το...

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun