Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για την με αριθμό πρωτοκ. 68561Φ.105.6 απάντηση του Διευθυντού Αρχιπύραρχου Ιωάννη Ζάχου κατόπιν σχετικού ερωτηματος μας για την κλήση υπαλλήλου σε επιφυλακή σε νυχτερινό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα: Ενημέρωση μελών περί επιφυλακής σε νυχτερινό διάστημα.

Διαταγή του Α.Π.Σ. για την επιφυλακή του προσωπικού στις Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun