Σας ενημερώνουμε για το Π.Δ (επισυναπτόμενο) που δημοσιεύτικε σήμερα 10/5/2018 και αφορά την απονομή του Βαθμού του Πυροσβέστη στους Μονιμοποιηθέντες ΠΠΥ.

https://drive.google.com/file/d/1J2D6ZjkrRE35I_wLMsmA3y6AogiiDkZP/view

Εκδόθηκε το ΠΔ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα στο Δημόσιο.

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun