Αριθ. Πρωτ : 1998                                                                      Αθήνα: 19.01.2017
Αρ. Σελίδων : 2
                                                                                            Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Ενημέρωση μελών »

      Η Ομοσπονδίας μας όλο αυτόν τον καιρό παρακολουθεί στενά την διαδικασία και το όλο θέμα της μονιμοποιήσεως και της ανανέωσης της θητείας των Π.Π.Υ..
     Το γεγονός ότι δεν εκδίδονται ενημερώσεις μελών είναι στάση προς όφελος της όλης ως άνω διαδικασίας έχοντας γνώση για τους εχθρούς, που επιθυμούν να υπονομεύσουν αυτή την διαδικασία εκ των έσω αλλά και εκ των έξω.
     Επί της ουσίας των εξελίξεων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αυτή την στιγμή ότι το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιούν τις ενέργειες, που πρέπει, προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων μας.
     Επίσης από τα επίσημα χείλη του Υπουργού Προ. Πο. κου Τόσκα, ως ο καθ ύλην αρμόδιος για την διαδικασία και το θέμα μας, μόλις 2 μέρες πριν ανέφερε επισήμως και δημοσίως στην Βουλή, ότι προχωρά η διαδικασία για την μονιμοποίηση των 2.100 περίπου Π.Π.Υ. . Την ίδια διαβεβαίωση έχουμε και από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
    Επίσης χθες 18-01-2017 δημοσιεύτηκαν οι πίνακες - το πρακτικό του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεως για μονιμοποίηση των κατωτέρων οργάνων του Π.Σ. έτους 2016 με τα ονόματα των συναδέλφων στο οποίο αναφέρονται ο μονιμοποιηθησόμενοι Π.Π.Υ., οι Π.Π.Υ.. που ανανεώνεται η θητεία τους, και ο απορριπτόμενοι .
     Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι όλοι οι συνάδελφοι, πού θεωρούν, ότι είναι αδικημένοι από τα αποτελέσματα του πρακτικού του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεως για μονιμοποίηση των κατωτέρων οργάνων του Π.Σ. έτους 2016, για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός 10 ημερών αρχής γενομένης από σήμερα . Παρακαλούνται να ενημερώσουν και την Ομοσπονδία μας με κοινοποίηση του αντιγράφου της ένστασης τους (φαξ 2130334018).
      Από την πλευρά μας δεν επαναπαυόμαστε και προσπαθούμε με ενέργειες μέσω της συνεργασίας μας με τα αρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προς όφελος όλων μας.

                                                        Με εκτίμηση,
                                                   Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                           Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                          Τηλ: 6976911880

Εξεδόθη η διαταγή του Αρχηγού του Π.Σ για την υποβολή υποψηφιοτήτων εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος .

Διαβάστε περισσότερα: Υποβολή υποψηφιοτήτων εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του Π.Σ.

Συνάδελφοι ,

σας ενημερώνουμε για την απόφαση του Α.Π.Σ. περί καθορισμού ημερών κίνησης εκτός έδρας ΠΠΥ,

Διαβάστε περισσότερα: Απόφαση Α.Π.Σ. για τον καθορισμό ημερών κίνησης εκτός έδρας Π.Π.Υ.

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun