Η Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών ), είναι μία δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως έργο της τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομιών, ηθικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της Δυνάμεώς της.

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun