Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών, έπειτα από σύνθεσή του που πραγματοποιήθηκε στις 21.11.2016, έχει ως ακολούθως :

1.Φαραντάκης Αλέξανδρος, ως Πρόεδρος

2.Γουρδουράκος Γεώργιος , ως Α΄Αντιπρόεδρος

3.Καζαντσίδης Νικόλαος, ως Β΄Αντιπρόεδρος

4.Πέπλης Στυλιανός , ως Γενικός Γραμματέας

5.Πετσάρης Ιωάννης , ως Αναπλ.Γεν. Γραμματέας

6.Βλαχογεώργος Αλέξανδρος , ως Ταμίας

7.Άνθης Γεώργιος , ως Αναπλ. Ταμίας

8.Κυριακάκης Μάριος , ως Οργαν.Γραμματέας

9.Λάρδας Πέτρος, ως Γραμ. Τύπου & Δημ.Σχέσεων

10.Κοτσιώνης Φώτιος, ως Μέλος

11.Κέκης Βασίλειος , ως Μέλος

12.Χατζηγιαννάκης Εμμανουήλ, ως Μέλος

13.Δουζένης Σταύρος , ως Μέλος

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun