Η επισυναπτόμενη "Αίτηση Ταμείου Αλληλοβοήθειας" συμπληρώνεται από το Σωματείο του δικαιούχου και αποστέλλεται είτε μέσω φαξ στον αριθμό 213-0334018 είτε μέσω e-mail στο: pospid@gmail.com 

 

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun