Οι βουλευτές Ηρακλείου Μαρία Διακάκη και Μιχάλης Κριτσωτάκης, καταθέτουν Αναφορά την Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης &  Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την οποία αναφέρουν πως «σε συνέχεια της επιστολής σας με Αρ. Πρωτοκ. 3305/08.08.2014, ενημερώσατε τους ομότιμούς σας Υπουργούς για την από κοινού απόφασή σας να συνεχίσει να χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όσους χορηγούνταν μέχρι και σήμερα, έως ότου επανεξεταστεί το θέμα προκειμένου να μην υπάρχουν αδικίες ως προς τα επαγγέλματα που θα χορηγείται», επισημαίνουν πως «σήμερα, 3 μήνες μετά την απόφασή σας αυτή, δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια για τα υπόλοιπα επαγγέλματα και δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει.

 


Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τους κ. κ. Υπουργούς

-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Οικονομικών


Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος  επικίνδυνης και ανθυγιεινής    
             εργασίας»
 
   Οι βουλευτές Ηρακλείου Μαρία Διακάκη και Μιχάλης Κριτσωτάκης, καταθέτουν Αναφορά την Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης &  Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την οποία αναφέρουν πως «σε συνέχεια της επιστολής σας με Αρ. Πρωτοκ. 3305/08.08.2014, ενημερώσατε τους ομότιμούς σας Υπουργούς για την από κοινού απόφασή σας να συνεχίσει να χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όσους χορηγούνταν μέχρι και σήμερα, έως ότου επανεξεταστεί το θέμα προκειμένου να μην υπάρχουν αδικίες ως προς τα επαγγέλματα που θα χορηγείται», επισημαίνουν πως «σήμερα, 3 μήνες μετά την απόφασή σας αυτή, δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια για τα υπόλοιπα επαγγέλματα και δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει. Σαν αποτέλεσμα αυτού, η αδικία συνεχίζεται κατάφωρα για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, το επάγγελμα των οποίων θεωρείται ίσως το επικινδυνότερο και ανθυγιεινότερο από αυτά του Ενιαίου Μισθολογίου λόγω τραυματισμών, θανάτων και προβλημάτων υγείας βάσει επίσημων στοιχείων που έχετε στη διάθεσή σας», υπενθυμίζουν «ότι παρά τις όποιες ενέργειές μας, απαξιωτικά διαχωριστήκαμε από τα υπόλοιπα σώματα των ενστόλων καθώς αποφασίστηκε να μην μας χορηγηθεί  κανένα επίδομα ( κοινωνικό μέρισμα, επίδομα 500 ευρώ σε ένστολους κτλ. )» και ζητούν ενημέρωση « για το τι ενέργειες έχετε πράξει μέχρι στιγμής και σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κάτι, για το τι προτίθεστε να κάνετε και πότε προκειμένου να εξαλειφθεί η αδικία αυτή».
 
Επισυνάπτεται η Επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.
Αθήνα, 13.11.2014
Οι καταθέτοντες βουλευτές
    
                                            Διακάκη  Μαρία

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun