Αριθ. Πρωτ : 765                                                                    Αθήνα : 13.03.2015

Προς:
Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών &
Διοικ. Ανασυγκρότησης
κ.Πανούση Ιωάννη

Θέμα: «Πρόσληψη Επιτυχόντων Π.Π.Υ. Διαγωνισμού Από Τον Ν.3938/2011, ‘Αρθρο 15»

Αξιότιμε κ. Αναπλ. Υπουργέ,

Ένα από τα θέματα συζήτησης στην συνάντησή μας στις 09-02-2015, ήταν και αυτό της αξιοποίησης - πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά προτεραιότητα των Συναδέλφων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Με μεγάλη μας ικανοποίηση δεχτήκαμε το γεγονός ότι το ζήτημά μας αυτό αποτελεί και ρητή προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης, μέσα από τους "ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ" που δημοσίευσε και εξήγγειλε ότι θα υλοποιήσει στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η αξιοποίηση -πρόσληψη των συναδέλφων είναι ένα μείζον θέμα και μία αδικία που συνεχίζει να υφίσταται σε βάρος των Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Ο Ν.3938/2011 έλυσε εν μέρει ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου μας, δημιούργησε όμως και μία κατηγορία επιτυχόντων Συναδέλφων και μάλιστα μέσω ΑΣΕΠ που ακόμα και σήμερα δεν έχουν προσληφθεί. Ο Νομοθέτης προβλέποντας ότι οι 3.400 θέσεις για την κατηγορία των εποχικών Πυροσβεστών δεν επαρκούν, όρισε στον Νόμο με κάθε σαφήνεια ότι το 50% των κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού που θα προκύπτει κάθε χρόνο, θα καλύπτεται από τον πίνακα αυτών των επιτυχόντων που δεν προσελήφθησαν κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου και με την ρητή πρόβλεψη να προσλαμβάνονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς αυτή η σαφής διάταξη του Νόμου δεν εφαρμόστηκε ποτέ παρά το γεγονός ότι έχουμε διανύσει και τα 3 έτη της αρχικής ισχύος του πίνακα επιτυχόντων, παρά του ότι έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε τα 2 έτη της επιπλέον παράτασής τους που δόθηκε με την ψήφιση του Ν.4249/2014, και δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε και προγραμματισμός για την πρόσληψη τους. Το σαφές του Νόμου προκύπτει και από τα πρακτικά της Βουλής όπου ο Νομοθέτης κατά την συζήτηση αναφέρεται ξεκάθαρα στην πρόσληψη των επιτυχόντων αυτών.

Το προσωπικό αυτό, διαθέτει πολυετή εμπειρία, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης στο Π.Σ, αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση κάλυψης κενών θέσεων του και επιπλέον για την πρόσληψή τους χρειάζεται προσαύξηση στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια που καλύπτουν στον προϋπολογισμό.

Είναι επιτακτική η ανάγκη οι Συνάδελφοι να ενταχθούν ΑΜΕΣΑ στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να συνεχίζουν να εργάζονται απρόσκοπτα, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες - γνώσεις - εμπειρία στην προστασία του πολίτη, της περιουσίας του και τον φυσικό πλούτο της χώρας.

Κύριε Αναπλ. Υπουργέ,

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω πραγματικά δεδομένα και γεγονότα, θεωρούμε προσβλητικό και απαξιωτικό, για τον κλάδο μας και για τις οικογένειές μας, στο εξής το Πυροσβεστικό Σώμα να προβεί σε προσλήψεις Πυροσβεστικού Προσωπικού με οποιοδήποτε τρόπο, πριν προηγουμένως αποκατασταθεί η αδικία και προσληφθούν στο Π.Σ. όλοι οι Συνάδελφοι επιτυχόντες του Ν.3938/2011 που τόσα χρόνια αδικαιολογήτως και για απαράδεκτους λόγους η πρόσληψή τους εκκρεμεί.

Είτε με τις υπάρχουσες εκ του νόμου δυνατότητες όπως: α) αύξηση των οργανικών θέσεων των Π.Π.Υ. και κάλυψη αυτών από τον πίνακα επιτυχόντων, β) αύξηση των οργανικών θέσεων του Μόνιμου Πυροσβεστικού προσωπικού και κάλυψη αυτών με μονιμοποίηση αντίστοιχου αριθμού Π.Π.Υ. και ταυτόχρονη κάλυψη των κενών θέσεων των Π.Π.Υ. που προκύψουν από την μονιμοποίηση αυτή από τον Πίνακα επιτυχόντων, είτε γ) με οποιαδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η πρόσληψη των επιτυχόντων Συναδέλφων, είμαστε στην διάθεσή σας να το συζητήσουμε.

Παρακαλούμε, τόσο για το ζήτημά μας αυτό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας έχουμε εγκαίρως ενημερώσει α) Μονιμοποίηση Π.Π.Υ, β) Ένταξη στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γ) ένταξη στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων των Συναδέλφων Συμβασιούχων που προσελήφθησαν τα έτη 2008-2009, δ) 5ετή ανανέωση Π.Δ. 109/2013 και 6μηνη κατ’ έτος πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, όπως προγραμματιστεί το συντομότερο δυνατόν συνάντηση μαζί σας με σκοπό την από κοινού εξεύρεση λύσεων των ζητημάτων μας αυτών.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας και αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

Τηλ: 6974709262


Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Τηλ: 6986131046

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun