Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωση σας, την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τις υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων.

Ευχαριστούμε

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun