Σας ενημερώνουμε για το πρακτικό του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου κρίσεων για την μονιμοποίηση κατωτέρων οργάνων του Π.Σ του έτους 2017.

https://drive.google.com/file/d/0B-9atnG7A0sETWZPNkFPakdTV3c/view

 

 

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun