Αριθ. Πρωτ :3218                         Αθήνα:30.08.2019

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πληροφορηθήκαμε ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα εκδοθεί διαταγή από το ΑΠΣ, κατόπιν εντολής από το Υπουργείο Προ.Πο., για να ενταχθούν κατ’ εξαίρεση στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων Πενταετούς Υποχρέωσης οι πυροσβέστες του 2009, όπως προέβλεπε ο σχετικός Νόμος.
Συνάδελφοι η αρχή έγινε, παρακολουθούμε την εξέλιξη της διαδικασίας, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι τίποτα άλλο, από την απορρόφηση του στελεχιακού δυναμικού, ως πενταετής πυροσβέστες και ευελπιστούμε να μην μείνουμε με την χαρά μόνο της λίστας επιλαχόντων. Η Ομοσπονδία θα παρεμβαίνει, όποτε υπάρχει εκτροπή από την διαδικασία, με άμεση ανάμειξή μας στις διαδικασίες, όπως συμβαίνει πάντα σε όλα τα εργασιακά μας θέματα.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος          Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                        Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun