Αριθ. Πρωτ :3220                         Αθήνα:13.09.2019

                                                  Προς :
                                                  Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

                                                  Κοινοποίηση:
                                                  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
                                                  Αξιότιμο κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

 

Θέμα: Αδικία σε σχέση με το Πόθεν Έσχες 2019

Με το παρόν έγγραφο, η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών» (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π), θέλει να σας ενημερώσει σχετικά με την αδικία που προέκυψε με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το Πόθεν Έσχες 2019. ΠΠΥ οι οποίοι εντάχθηκαν πρόσφατα (το 2019) στο ΠΥ, ενημερώθηκαν ληξιπρόθεσμα στις 05.08.2019, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, σε σχέση με τις δηλώσεις ΔΠΚ και ΔΟΚ, όταν προσλήφθησαν στο Σώμα στις 02.05.2019. Έτσι σχεδόν αυτόματα ήταν εκπρόθεσμοι, αφού δεν μπόρεσαν να υποβάλουν δηλώσεις εντός ενενήντα (90) ημερών, από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.
Ο κάθε ένας μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της αδικίας, μιας και οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες, οι οποίοι αμείβονται με μόλις 714 Ευρώ και έδωσαν τα πάντα κατά την δύσκολη αντιπυρική περίοδο, θα πρέπει να πληρώσουν το υπέρογκο, για τις δυνατότητές τους, πρόστιμο των 300 Ευρώ, ενώ θα βρεθούν και αντιμέτωποι και με ποινικές κυρώσεις. Αυτά την στιγμή, που ένα λάθος υπηρεσιακων παραγοντων (καθυστερημένη ενημέρωση των πυροσβεστών για την υποβολή δηλώσεων ΔΠΚ και ΔΟΚ), ενδέχεται να τους κοστίσει όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε πειθαρχικό επίπεδο.
Για αυτό τον λόγο, σας ζητάμε να επιλυθεί το πρόβλημα άμεσα, ΄πωστε να μην ζημιωθούν οι ΠΠΥ για ένα λάθος που δεν είναι δικό τους, όταν μάλιστα οι ίδιοι θέλουν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος           Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                         Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun