Συνέντευξη του Ταμία της Ομοσπονδία κύριου Αλάξανδρου Βλαχογεώργου στο Arttv Channel, σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου.

https://m.youtube.com/watch?v=wStvHtG96Ow&feature=share

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun