Αριθ. Πρωτ : 2299                                                                                     Αθήνα: 22.06.2017
Αρ. Σελίδων : 1

                                                                                                                          Προς :
                                                                                                        Σωματεία- μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π..

Θέμα: « Ενημέρωση μελών »

    Αγαπητοί συνάδελφοι,


    στις 25-04-2017 δικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα μας για συντηρητική κατάσχεση των οφειλομένων στην Ομοσπονδία συνδρομών από τα μη οικονομικά τακτοποιημένα σωματεία μέλη μας .
   Ο Δικαστής επί των ασφαλιστικών μέτρων μας απεφάνθη, ότι δεν επίκειται η αποξένωση της κατασχετής περιουσίας των εν λόγω σωματείων μελών μας, ώστε να χάσει η Ομοσπονδία τις οφειλόμενες συνδρομές της και για αυτό απέρριψε το αίτημα μας για συντηρητική κατάσχεση των οφειλομένων λόγω ελλείψεως επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου .
    Το λόγο τώρα έχει το τακτικό Δικαστήριο.
    Σημείωση: Άρα είναι άκαιροι οι πανηγυρισμοί από την πλευρά τους.

                                                                        Με εκτίμηση,
                                                                   Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                       Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                     Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun