Αριθ. Πρωτ: 3250                                              Αθήνα: 07/11/2019
Αρ. Σελίδων: 4
                                                                       Προς:
                                                           Σωματεία Μέλη της ΠΟ.Π.Υ.ΣΥ.Π.


Θέμα: «Πρόσκληση Συμμετοχής στο 16ο Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.»


Συνάδελφοι,
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π και της σύμφωνης γνώμης της πλειοψηφίας των Πρωτοβάθμιων Σωματείων μας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το 16ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας στις 16/11/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ, στο ξενοδοχείο Novus City Hotel – Καρόλου 23 στην πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου θα είναι:
1. Αρχαιρεσίες –Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής - ανάδειξη οργάνων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
2. Εκλογή Προεδρίου
3. Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου έτους, ήτοι 2019.
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου έτους, ήτοι 2019.
6. Οικονομικός Προϋπολογισμός επόμενου έτους, ήτοι 2020.
7. Ενημέρωση Ταμείου Αλληλοβοήθειας .
8. Νέα επιτροπή ταμείου Αλληλοβοήθειας.
9. Ενημέρωση επί των Εργασιακών μας θεμάτων.
10. Τοποθετήσεις Συνέδρων και διάφορα
11. Απαντήσεις Προεδρείου.
12. Λήψη αποφάσεων - ψήφισμα Συνεδρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο δια των αντιπροσώπων τους έχουν τα Σωματεία - Μέλη που έχουν τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων ή έχουν αποστείλει τις καταστάσεις των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που αντιστοιχούν στα ποσά που έχουν κατατεθεί.
Σωματεία - Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μπορούν να στείλουν αντιπροσώπους με την προϋπόθεση, ότι θα καταβάλλουν το σύνολο των οφειλών τους προς την Ομοσπονδία μέχρι την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου (πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης της συνδρομής τους στην Ομοσπονδία).
Για την νόμιμη συγκρότηση του Συνεδρίου τα Σωματεία - Μέλη θα πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση των τακτικών αντιπροσώπων τους ή των αναπληρωτών αυτών καθώς και το πρακτικό αρχαιρεσιών τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018 πέντε ημέρες πριν της ενάρξεως του Συνεδρίου .
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων αποκλείει γι’ αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Συνέδριο.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης αντιπροσώπου θα πρέπει το Δ.Σ. του Σωματείου - Μέλους να δηλώσει τα στοιχεία του αναπληρωτή και αναπληρούμενου .Η εγγραφή των αντιπροσώπων στις εργασίες του Συνεδρίου θα γίνει υποχρεωτικά με την επίδειξη της υπηρεσιακής ή πολιτικής ταυτότητας τους.
Για την απρόσκοπτη και έγκαιρη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε έγκαιρα τους αντιπροσώπους σας και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, για να τους χορηγηθεί συνδικαλιστική άδεια.
Σας υπενθυμίζουμε, ότι βάσει του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας μέχρι πέντε (5) ημέρες το αργότερο πριν της ενάρξεως του Συνεδρίου πρέπει όλοι να έχετε καταθέσει τα έγγραφα, που σας ζητούνται για την συμμετοχή στο Συνέδριο καθώς και τρείς (3) μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου να έχετε καταθέσει τις υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ, Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή και Τριμελή Επιτροπή Ταμείου Αλληλοβοηθείας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018)
Οι σύνεδροι θα πρέπει να έχουν μαζί την υπηρεσιακή ή πολιτική ταυτότητα τους .
Σας αποστέλλεται με την παρούσα και η αίτηση υποψηφιοτήτων εν όψει του Συνεδρίου μας για την εκλογή Δ.Σ , Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ και την Τριμελή Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Όνομα:…………………………………............. Προς:
Επώνυμο:………………………………………. Δ/Σ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
Όνομα Πατέρα:…………………………………
Α.Δ.Τ/ Α.Μ:…………………………………….
Αρ. Τηλ:…………………………………………
Σωματείο:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Βαθμός:…………………………………………

Συνάδελφοι, σας γνωρίζω, ότι επιθυμώ να συμμετέχω σαν υποψήφιος στις αρχαιρεσίες -ανάδειξη οργάνων της Ομοσπονδίας μας για:
1.Διοικητικό Συμβούλιο: …………
2.Ελεγκτική Επιτροπή : …………..
3.Αντιπρόσωποι Γ.Σ.Ε.Ε: …………….
4.Επιτροπή Ταμ. Αλληλοβοήθειας:………….
Παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στο Ψηφοδέλτιο των Αρχαιρεσιών-ανάδειξης οργάνων της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. .

                                                                                    Αθήνα: …...…/11/2019
                                                                                           ….. Αιτ.....…..
                                                                                          

                                                                                            Υπογραφή :

                                                                                         ………………………..……

1. Σημειώστε με Χ την επιλογή σας
2. Οι υποψήφιοι στις επιλογές 1,3 δεν μπορούν να είναι παράλληλα υποψήφιοι για τις επιλογές 2,4 και αντίστροφα.
3. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σύνεδροι, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει την εισφορά των 100 ευρώ στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
4.Η παρούσα κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018 τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.
Παρακαλούμε, όπως τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 213-0329842 για να επιβεβαιώσετε ότι παρελήφθη η αίτηση υποψηφιότητας σας .

                                                      

 

                                                       Με εκτίμηση
                                                  Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.


Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                         Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                       Τηλ.: 6981880362

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun