Αριθ. Πρωτ.: 3270                       Αθήνα: 14/11/2019
Αρ. Σελίδων: 1
                                                Προς:
                                                Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση»
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι τα χρήματα για τα εκτός έδρας, νυχτερινών και εξαιρέσιμων, του Αυγούστου, θα δοθούν στο χέρι από τις εκάστοτε υπηρεσίες. Από τον επόμενο μήνα θα πιστώνονται στους λογαριασμούς κανονικά.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                    Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ.: 6974709262                                 Τηλ.: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun