Αριθ. Πρωτ.:3279                            Αθήνα: 18/11/2019
Αρ. Σελίδων: 2
                                                     Προς:
                                                     Μέλη

Θέμα: «Νέο Διοικητικό Συμβούλιο»

Συνάδελφοι,
Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν στις 16/11/2019 στην Αθήνα, προέκυψε το εξής νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΥΣΥΠ κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας.

1.Πρόεδρος : Φαραντάκης Αλέξανδρος
2.Αναπλ. Πρόεδρος (Α΄ Αντιπρόεδρος): Γουρδουράκος Γεώργιος
3.Β΄ Αναπλ. Πρόεδρος (Β΄ Αντιπρόεδρος) : Καζαντσίδης Νικολαος
4.Γενικός Γραμματέας: Πέπλης Στυλιανός
5.Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Πετσάρης Ιωάννης
6.Ταμίας: Βλαχογεώργος Αλέξανδρος
7.Αναπληρωτής Ταμίας: Γουλάρας Κωνσταντίνος
8.Γραμματέας Οργανωτικού: Κέκης Βασίλειος
9.Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων σχέσεων: Λάρδας Πέτρος
10.Μέλος: Κοτσιώνης Φώτιος
11.Μέλος: Δουζένης Σταύρος
12.Μέλος: Κορμπύλας Αθανάσιος
13.Μέλος: Βαρδάκης Εμμανουήλ

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1. Γεωργαλής Νικόλαος
2. Δουδουξής Κωνσταντίνος
3. Μουντάκης Ευάγγελος
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Οχτάρας Θεόδωρος
2. Πάνος Δημήτριος

Αντιπρόσωποι ΓΣΕΕ
1. Σαμαράς Αναστάσιος
2. Πετσάρης Ιωάννης
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Σαρβάνης Ιωάννης
2. Χατζηγιαννάκης Εμμανουήλ

Επιτροπή Ταμείου Αλληλοβοήθειας
1. Χατζής Δανιανός
2. Αλαΐσκος Αθανάσιος
3. Πασσάς Χρήστος
Αναπληρωματικό Μέλος
1. Πετούσης Θεοφάνης

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος           Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ.: 6974709262                       Τηλ.: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun