Αρ. πρωτ: 3298                                Ημερ:23/11/2019
Αρ. Σελ: 3                                       Προς:
                                                      Μέλη

 

Θέμα: «16ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΠΥΣΥΠ»

Τοποθετήσεις – Αποφάσεις – Ψήφισμα

Συνάδελφοι - ες,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 16 Νοεμβρίου 2019 την Αθήνα στο ξενοδοχείο Novus στις 10:00 το πρωί διεξήχθη το 16ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΟΠΥΣΥΠ). Στο συνέδριο προσήλθαν τα σωματεία μας από όλη την επικράτεια της Ελλάδος και εφόσον διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία ξεκίνησε η διαδικασία όπως προβλέπεται στο καταστατικό μας.
Αναγνώστηκε διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του έτους 2019, η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής καθώς και ο απολογισμός του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
Μετά την ανάγνωση τους τέθηκε στην Ολομέλεια του συνεδρίου προς ψήφιση και ψηφίστηκαν ομόφωνα δια ανατάσεως της χειρός.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας τέθηκαν από την απερχόμενη διοίκηση θεσμικά και εργασιακά θέματα του κλάδου μας που χρήζουν λύσης.
Κατόπιν εγγραφής συνέδρων στο προεδρείο για να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά πού ακούστηκαν, πήραν το λόγο και εξέθεσε ο καθένας τις απόψεις του.
Κατόπιν τέθηκε από την απερχόμενη διοίκηση το νέο διεκδικητικό πλαίσιο όπως:
1. Η σειρά αρχαιότητος – επετηρίδα των μονιμοποιηθέντων εκ Πενταετών - Τριετών συναδέλφων.
2. την ανανέωση της θητείας των υπηρετούντων πενταετών που δεν πληρούν τα κριτήρια μονιμοποίησης του νόμου 3938 για χρονικό διάστημα έως τη συνταξιοδότησή τους.
3.Η χρηματική αποζημίωση που αφορά την εναρμόνιση του ωραρίου των πενταετών με τους μόνιμους, (δηλαδή το 24ωρο) να ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο του 2020 - 2023
4. Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής Εργασίας.
5. Άμεση απορρόφηση ως ΠΠΥ των επιλαχόντων – επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από τον τελευταίο πίνακα κατά την εκτέλεση του άρθρου 253 του ν. 4610/2019 (Α’70).
6. Πλήρη εργασιακή αποκατάσταση των εναπομεινάντων συμβασιούχων συναδέλφων που δεν εντάχθηκαν λόγω κωλύματος (απολυτήρια – ηλικία) στη λίστα επιτυχόντων – επιλαχόντων.
7. Ανανέωση για πέντε έτη των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων συμβασιούχων που εργάστηκαν το 2019 άνευ διαγωνισμού
8. Την καταβολή επιδόματος 300 ευρώ στους ΠΠΥ που τυχόν τεθούν λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας (σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου όπως ισχύει για το μόνιμο προσωπικό).
9. Να επαναδιατυπωθεί με σαφήνεια το πλαίσιο σε ότι αφορά το κάλεσμα του πυροσβέστης σε επιφυλακές με σκοπό να σταματήσουν οι καταχρηστικές και παράνομες επιφυλακές και εφόσον κληθεί ο πυροσβέστης να αμειφθεί με ανάλογη χρηματική αποζημίωση και όχι με επιδοματικού χαρακτήρα (π.χ. Δασικό επίδομα).
10. Να ρυθμιστεί με τροπολογία η αναγνώριση τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον πενταετή πυροσβέστη εφόσον αποφοιτήσει κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του, για να του παρέχει τη δυνατότητα έξι μήνες πριν τη λήξη της θητείας όπως προβλέπει ο νόμος 3938 με αίτησή του εφόσον το επιθυμεί να προσληφθεί στο μόνιμο προσωπικό. Επίσης εάν δεν έχει το κριτήριο της ηλικίας για να μονιμοποιηθεί ο πενταετής πυροσβέστης, αλλά κατέχει τον τίτλο σπουδών να αμείβεται όπως προβλέπεται στο Ενιαίο Μισθολόγιο ως τελειόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι ως υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
11. Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, αστικού κράνους – επενδύτης - φόρμα εργασίας – άρβυλα και άλλα.
12. Χορήγηση στους ΠΠΥ του επιδόματος αυξημένης ετοιμότητας.
13. Την θέσπιση εργασιακών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Όλα τα παραπάνω ψηφίστηκαν ομόφωνα κατόπιν συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων των συνέδρων.

Συνάδελφοι-ες, ήδη από ότι γνωρίζετε έχει ξεκινήσει μία σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη η οποία και θα συνεχιστεί. Σας διαβεβαιώνουμε με υψηλά όπως πάντα το αίσθημα ευθύνης ότι αν σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν αρχίσουν να ικανοποιούνται τα δίκαια αιτήματά μας, η αντίδρασή μας θα είναι άμεση μαζική και αγωνιστική όπως επιβάλλει η δεκαεξαετής ιστορία της Ομοσπονδίας μας.
Δεν στεκόμαστε στις επιτυχίες μας ούτε επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Σε εμάς ισχύει το ρητό “Στην επιτυχία φεύγεις, στην αποτυχία γυρίζεις πίσω” και αυτό το έχουμε αποδείξει στην πράξη με τους αγώνες και τις επιτυχίες μας.
Είμαστε σε εγρήγορση, πιέζουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες και δίνουμε έντιμα τον αγώνα μας με σκοπό την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και την αξιοπρέπεια του συναδέλφου πυροσβέστη χωρίς διακρίσεις είτε είναι μόνιμος, πενταετής ή συμβασιούχος. Για εμάς όλοι οι συνάδελφοι ήταν είναι και θα είναι πάντα ίσοι μεταξύ των ίσων. “Ο εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο”.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη πάνω στα εργασιακά ζητήματα, θα ενημερώνεστε από τη σελίδα της Ομοσπονδίας.
                                                                

                                                             Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
                                                            Το νεοεκλεγέν ΔΣ της ΠΟΠΥΣΥΠ

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun