Αριθ. Πρωτ.:3302                       Αθήνα:28/11/2019
Αρ. Σελίδων: 1
                                               Προς:
                                               Μέλη

Θέμα: «Χρηματικές αποζημιώσεις»


Συνάδελφοι – ες,
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επαφές μας με τον αρμόδιο διευθυντή του οικονομικού τμήματος του ΑΠΣ θα πιστωθούν οι χρηματικές αποζημιώσεις των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου όσο αφορά τις ώρες νυχτερινής εργασίας, Κυριακές εξαιρέσιμες και υπερωρίες των ΠΠΥ στις 13 Δεκεμβρίου. Όσο αφορά τα εκτός έδρας των Μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου θα πιστωθούν εντός Δεκεμβρίου.
Για οποιεσδήποτε εξελίξεις θα ενημερώνεστε από την σελίδα μας.

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                 Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ.: 6974709262                              Τηλ.: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun