Αρ. Πρωτ: 3361                                       Ημερομηνία: 29/1/2020

                                                             Πρός:

                                                             Μέλη

Θέμα "Προτάσεις ΠΟΠΥΣΥΠ"

Συνάδελφοι -ες

σας παραθέτουμε τις προτάσεις της ΠΟΠΥΣΥΠ σχετικά με το νέο  σχέδιο νόμου Προστασίας του Πολίτη.

 

ο Πρόεδρος                                         ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Αλέξανδρος                       Πέπλης Στέλιος

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun