Αρ. Πρωτ: 3457                       Ημερομηνία:27/5/2020
Αρ. σελ:1                                Προς:
                                              Μέλη

Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου με αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.18»

Συνάδελφοι – ες
Σας επισυνάπτουμε παρακάτω τις συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου με αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.18 η οποία δημοσιεύτηκε στις 22-5-2019 και είναι σε ισχύ.
Αφορά την αναγνώριση της πλασματικής μάχιμης πενταετίας. Τους συναδέλφους που προσλήφθηκαν μετά το έτος 2011 στο Πυροσβεστικό Σώμα και συμπεριλαμβάνει και τους 3ετής – μονιμοποιηθέντες.

 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Αλέξανδρος                                  Πέπλης Στυλιανός

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun