Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Σας ενημερώνουμε ότι δικάσιμος για την υπόθεση που σας αφορά ορίστηκε η 06/10/2017, κατόπιν αίτησης επίσπευσης ορισμού δικασίμου, που κατέθεσε το γραφείο μας.

Συνημμένα η πράξη ορισμού δικασίμου με όλες τις συναφείς πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Δρ. Ηλίας Κολλύρης

Σάρωση 20170710

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun