Αριθ. Πρωτ : 2332                                                                                   Αθήνα: 26.07.2017
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                                    Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Ενημέρωση Μελών »

    Αγαπητοί συνάδελφοι,


    η τροπολογία για την λίστα των επιλαχόντων κόλλησε σε συναρμόδιο Υπουργείο, όμως μετά από ενέργειες μας ελήφθησαν όλες οι υπογραφές από όλα τα αρμόδια Υπουργεία και έχει ήδη κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή.
   Επίσης το Α.Π.Σ. έχει ήδη υποβάλλει σχετικό αίτημα προς το Λογιστήριο του Κράτους για την έγκριση της δαπάνης κάλυψης των επιπλέον ωρών εργασίας (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες και εξαιρέσιμες) των τριετών Π.Π.Υ. από το Σεπτέμβριο έως τέλους του έτους. Το αίτημα αυτό έχει ήδη υπογραφεί από όλα τα αρμόδια τμήματα του ΓΛΚ και σήμερα έφτασε στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, κου Χουλιαράκη, για την τελική υπογραφή.

                                                              Με εκτίμηση,
                                                        Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                             Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                           Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun