Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για την καταγγελία, που έκανε το Σωματείο Μέλος μας, εκ Κορίνθου, στην Π.Υ. Αιγίου. 

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun