Αριθ. Πρωτ : 2360                                                                                                     Αθήνα: 21.08.2017
Αρ. Σελίδων : 2

Προς :

Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμο κο Αντιστράτηγο Π.Σ., Βασίλειο Καπέλιο

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
Αξιότιμο κο Αλέξη Τσίπρα

2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
Αξιότιμο κο Νικόλαο Τόσκα

3 .Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αξιότιμη κα Έφη Αχτσιόγλου

Θέμα: « Ασύστολη συνέχιση της καταστρατήγησης νόμων και Διαταγών »

   Κύριε Αρχηγέ,
   με βάσει το υπ αρίθμ 52/08-08-2017 έγγραφο του Σωματείου μέλους μας εκ Σαλαμίνος προς την Π.Υ. Καρπενησίου, κο Διοικητή Αντιπύραρχο Φακίτσα Σταύρο, με θέμα <<Καταστρατήγηση του μηνιαίου προγράμματος>> και με το με αρίθμ. πρωτ. 2357/16-08-2017 έγγραφο μας προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, κο Αρχιπύραρχο Παναγιωτόπουλο Νικόλαο με θέμα << Συνέχιση της καταστρατήγησης νόμων και Διαταγών >> κοινοποιηθέντα σε εσάς θα περίμενε κανείς, ότι θα είχε ομαλοποιηθεί η κατάστασις και ότι θα είχαμε επανέλθει στην νομιμότητα.
   Αντ΄ αυτού ο Διοικητής της Π.Υ. Καρπενησίου μίλησε στους Συμβασιούχους συναδέλφους μας λέγοντας τους, ότι αυτός κάνει κουμάντο και σιγά μην κάτσει, να ασχοληθεί με τα έγγραφα, που κάνει η Ομοσπονδία μας, και ότι αυτός θα κάνει, ότι θέλει και όποτε θέλει, θα βγάζει πρόγραμμα.
    Ο κύριος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος δεν αντέδρασε ουδόλως στην καταγγελθείσα από εμάς κατάσταση πράγμα, που σημαίνει, ότι συμφωνεί πλήρως με τον κο Διοικητή της Π.Υ. Καρπενησίου και τα ως άνω δηλωθέντα από αυτόν και άρα αρέσκεται στην ποδοπάτηση των νόμων, της ΣΣΕ της 06-06-2016 και των Διαταγών σας και του ΕΡΓΑΝΗ.
    Εσείς κύριε αρχηγέ έχετε σκοπό, κατόπιν των σχετικών κοινοποιήσεων των ως άνω εγγράφων προς εσάς, οι Διαταγές, που εκδίδετε να εφαρμόζονται, ναι ή όχι;
   Αφού δεν αντιδράτε και δεν έχετε δείξει κανένα ενδιαφέρον σημαίνει, ότι συνηγορείτε και εσείς σε αυτή την παγιωμένη πλέον κατάσταση με τις σχετικές ως άνω δηλώσεις του Διοικητού της Π.Υ. Καρπενησίου προς τους Συμβασιούχους Συναδέλφους μας , και άρα πρέπει να εικάσουμε, ότι και εσείς συμφωνείτε στην καταστρατήγηση των Διαταγών σας από τον εν λόγω Διοικητή και τον εν λόγω Περιφερειάρχη;
    Ερωτούμε,
   προτίθεσθε να επιβληθείτε στους κατωτέρω σας με σκοπό να τηρούνται οι Διαταγές σας ή θα αφήσετε τον κάθε Διοικητή και τον κάθε Περιφερειάρχη να ποδοπατεί τις διαταγές σας, την ΣΣΕ από 06-06-2016 και το ΕΡΓΑΝΗ, ήτοι την Επιθεώρηση Εργασίας;
    Είναι ή δεν είναι ο εν λόγω Διοικητής υποχρεωμένος να εφαρμόσει τον νόμο, τις Διαταγές σας, την ΣΣΕ της 06-06-2016 και το ΕΡΓΑΝΗ;

                                                                            Με εκτίμηση,
                                                                         Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                                       Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                                     Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun