Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι ο κο Κολλύρης απέστειλε τα στοιχεία, που απαιτούνται για να μπορέσει να γίνει για κάθε ενδιαφερόμενο το Διοικητικό Δικαστήριο της 06/10/2017.

   Εχουμε αποστείλει το έγγραφο στους Προέδρους των Σωματείων σας.

 Παρακαλείσθε άμεσα, όπως επικοινωνήσετε μαζί τους, για να λάβετε αντίγραφο των απαιτουμένων στοιχείων για το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που απαιτείται, για το Δικαστήριο, που έχετε, ώστε να αποστείλετε τα συμβολαιογραφικά δικαστικά πληρεξούσια σας στον Κύριο Κολλύρη μέχρι την 01/10/2017 το αργότερο.

   Η διεύθυνση, που θα αποσταλούν, είναι :Κολλύρης Ηλίας, Δικηγόρος, Αναγνωστοπούλου 32, Τ.Κ. 10673 Αθήνα.

   Για οποιαδήποτε διευκρίνηση προς τα ανωτέρω μπορείτε να μιλήσετε καθημερινά από τις 17:00 - 20:00 με την Γραμματεία του γραφείου του κου Κολλύρη, υπεύθυνη κα ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΗΡΑ στα τηλ 210-3608504 και 210-3643637.

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun