Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε την πρόσκληση από το Α.Π.Σ. των μελών της Επιτροπής Επίλυσης Προβλημάτων Συμβασιούχων -Εποχικών Πυροσβεστών .

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun