Αριθ. Πρωτ : 2481                                                                                  Αθήνα: 01.12.2017
Αρ. Σελίδων : 2

Προς :
Γεώργιο Δημαρά
Βουλευτή Β Αθηνών
Συντονιστή ΕΠΕΚΕ Περιβάλλοντος και Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Θέμα: « Ορθή επανάληψη του υπ αρίθμ 2479 εγγράφου μας : Προτάσεις προς την καλύτερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, η οποία είναι η πρόληψη. »

    Όλοι γινόμαστε μάρτυρες τι γίνεται κάθε χρόνο λόγω του ότι η Πολιτεία στρέφεται μόνο στην κατεύθυνση της καταστολής διαχρονικά και βλέπουμε, ότι αυτός ο λίγος φυσικός πλούτος, που έχει μείνει, πάρα τις φιλότιμες προσπάθειες όλων μας να μειώνεται.
   Διαπιστώνουμε όμως συν αυτοίς και μια κλιματική αλλαγή και βλέπουμε δασικές καταστροφικές πυρκαγιές τον μήνα Φεβρουάριο, το Απρίλιο ή και το Νοέμβριο .
   Λόγω κυρίως της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει η απορρόφηση των Συμβασιούχων Πυροσβεστών σε σχετικό φορέα, που θα παρέχει πέραν της καταστολής και δράσεις πρόληψης όπως δασοπυροπροστασία, αντιπλημμυρικά, αποχιονισμοί, διασώσεις, κατασκευή - τοποθέτηση υποδομών, δρόμων, κρουνών, υδατοδεξαμενών κ.α., χαρτογραφήσεις, αντισεισμικά, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμούς δασών, συντήρηση υλικοτεχνικής υποδομής κ.α. και εν γένει κάλυψη του ευρύτερου φάσματος των δράσεων της πολιτικής προστασίας, εξασφαλίζοντας την εργασία τους καθ’ όλο το έτος.
    Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω σε συνδυασμό με την δημοσιονομική κατάσταση, που υφίσταται στην πατρίδα μας, θεωρούμε, ότι η πρόταση μας για διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου, ητοι στην καταστολή, αλλά και για τους 6 μήνες της χειμερινής περιόδου, ητοι στην προληψη, δεν είναι μόνο ποιο επίκαιρη από ποτέ αλλά και μονόδρομος.
   Είναι επιβεβλημένη η στήριξη Του Θεσμού Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών Με 12μηνη Απασχόληση σε πρόληψη και καταστολή, ωστε με την διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου στο Π.Σ στην καταστολή και για τους υπόλοιπους 6 μήνες της χειμερινής περιόδου.Το προσωπικό αυτό παρέχει δυνατότητα πολύπλευρης αξιοποίησης λόγω της εμπειρίας του, για την πρόληψη και υποβοήθηση και ενίσχυση στον τομέα της πρόληψης σε κάθε άλλο φορέα με αρμοδιότητα σχετική με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία εν αντιθέσει με τις νέες προσλήψεις.
    Δαπανούνται ποσά στους Δήμους, τα οποια όμως ποτέ δεν αξιοποιούνται για αυτό το σκοπό που δίνονται.
    Θα πρέπει άλλωστε, να γνωρίζετε, ότι σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα μας η πιο οικονομική λύση είναι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες καθώς έχουν γνώσεις και εμπειρία πέρα από την θεωρία (θεωρητική εκπαίδευση ) και εκπαίδευση στην πράξη (πρακτική εμπειρία ετών) καθώς και Μέσα Ατομικής Προστασίας, τα οποία όλα αυτά κοστίζουν, αν προσληφτεί νέο προσωπικό.
   Αυτοί οι συνάδελφοι είναι η πιο οικονομική λύση, που μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας και συνάμα και αυτοί να μην αδικηθούν.
   Για τους Συναδέλφους αυτούς οφείλουμε τόσο εμείς ως συνάδελφοι, όσο και η πολιτεία αλλά και οι απαιτήσεις του Π.Σ στην σύγχρονη εποχή να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας τους μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους. Είναι το ελάχιστο ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα όλα αυτά τα χρόνια από την εποχή του Δασαρχείου και μετέπειτα από το 1998 στο Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητά τους.
   Και ας μην ξεχνάμε, ότι θρηνούμε 22 αδικοχαμένους συναδέλφους κατα την ώρα του καθήκοντος και ποσους άλλους συναδελφους με σοβαρούς τραυματισμούς, που τους οδήγησαν στην απώλεια της εργασίας τους.

                                                                  Με εκτίμηση,
                                                              Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                           Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                          Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun