Αριθ. Πρωτ : 2482                                                                                                    Αθήνα: 05.12.2017
Αρ. Σελίδων : 1

Προς :
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Αξιότιμη κα Όλγα Γεροβασίλη

Θέμα: « Αίτημα για συνάντηση »

   Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  μετά από την ανακοίνωση σας για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης των οποίων η θητεία παρατάθηκε για 3 έτη επιπλέον δυνάμει του άρθρου 13 Ν. 4455/2017 παρακαλούμε, όπως γίνει μια συνάντηση μεταξύ μας περί του θέματος αυτού για πλήρη ενημέρωση μας και κατ επέκταση των μελών του κλάδου μας, στον οποίον είμαστε η αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση.

                                                                Με εκτίμηση,
                                                         Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                   Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                  Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun