Αριθ. Πρωτ : 2502                                                                     Αθήνα:28.12.2017
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                              Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Εξεδόθη η πολυπόθητη ΚΥΑ »

    Με το θέμα που είχε ανακύψει προ ημερών, όπου δεν είχε εκδοθεί η πολυπόθητη ΚΥΑ η θέση της Ομοσπονδίας ενυπόγραφα και επίσημα δηλώθηκε στο υπ΄ άριθμ 2499/21.12.2017 έγγραφο μας με θέμα « Συνέχιση ως έχει της εργασίας των τριετών » προς τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, κο Αντιστράτηγο Π.Σ., Βασίλειο Καπέλιο και κοινοποίηση στο Γραφείο Πρωθυπουργού και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κο Νικόλαο Τόσκα, το οποίο σας επισυνάπτουμε ως συνημμένο.

   Σε περίπτωση, που δεν είχαμε εισακουσθεί, θα κάναμε αυτό που ξέρουμε καλά και εν τέλει ξεπεράστηκε αυτός ο σκόπελος.
   Και αφήνουμε τους άλλους να συνηγορούν και να υποτάσσονται.

                                                        Με εκτίμηση,
                                                     Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                          Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                        Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun