Αριθ. Πρωτ : 2588                                                                                              Αθήνα: 05.03.2018
Αρ. Σελίδων : 2


Προς :
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
Αξιότιμο κο Νικόλαο Τόσκα
Κοινοποίηση
Γραφείο Πρωθυπουργού
Αξιότιμου κο Τσίπρα Αλέξιου.

Θέμα: « Επιπλέον ρυθμίσεις, που χρίζουν άμεσα συντελέσως στην υπό έκδοση ΚΥΑ περί της μονιμοποιήσεως των 3ετων ΠΠΥ κατ ορθή επανάληψη του υπ αρίθμ 2587/05.03.2018 εγγράφου μας »

   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
   κατόπιν σοβαρής μελέτης της υπό έκδοση ΚΥΑ ,διαπιστώνουμε με ικανοποίηση και χαρά , ότι έχει γίνει αποδεκτή η πρόταση της Ομοσπονδίας μας (έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 597/29.1.2014 με θέμα Υπόμνημα Προτάσεων Για Την Διαδικασία Ένταξης Των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό” και έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 1348/08.04.2016 με θέμα << Προτάσεις για την ρύθμιση- αποσαφήνιση - κωδικοποίηση θεμάτων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης >>) συμφώνως με την οποία οι εντασσόμενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των μονίμων πυροσβεστών, όπως προβλέπετε από τους υπηρεσιακούς κανονισμούς του Σώματος χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή εξαίρεση ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση τις μεταβολές αυτής τις μεταθέσεις αποσπάσεις μετακινήσεις το μισθολόγιο τις βαθμολογικές προαγωγές και την εξέλιξη τους εν γένει, ήτοι συντελείται η μονιμοποίηση των 3ετών ΠΠΥ με τον ίδιο τρόπο με τον μόνιμο προσωπικό και μας εντάσσει στην Β κατηγορία του νέου ειδικού μισθολογίου.
   Όμως κύριε Υπουργέ δεν αναφέρει τίποτα περί του αν η στρατιωτική θητεία θα συμπεριληφθεί ως χρόνος προϋπηρεσίας που προβλέπεται για τους ήδη μόνιμους συναδέλφους μας.
   Επίσης, κύριε Υπουργέ, δεν κάνει η υπό έκδοση ΚΥΑ καμιά αναφορά -ρύθμιση για την μεταξύ των 3ετών ΠΠΥ αρχαιότητα, προφανώς θα θεωρείται δεδομένο ότι θα τους ακολουθεί η μεταξύ τους αρχαιότης ως ΠΠΥ. Όμως, ως γνωστόν, προέρχονται από διαφορετικές σειρές αποφοίτησης ΠΠΥ με διαφορετικό αριθμό αποφοιτησάντων άρα η αρχαιότης τους χρίζει ρυθμίσεως.
                                                                        Με εκτίμηση,
                                                                   Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                                               Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                                            Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun